ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ รองแม่ทัพภาคที่ 3 ขอบคุณทุกหน่วยฯช่วยแก้ไขปัญหาไฟป่า

เชียงใหม่ รองแม่ทัพภาคที่ 3 ขอบคุณทุกหน่วยฯช่วยแก้ไขปัญหาไฟป่า

28 เมษายน 2020
654   0

Spread the love

รองแม่ทัพภาคที่ 3 ขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ ส่งผลให้วันนี้คุณภาพอากาศดีขึ้นเป็นวันที่ 2

วันนี้(28 เม.ย.) เวลา 09.00 พล.ต. จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3 รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้าเป็นประธานการประชุมผ่าน VTC ร่วมกับ 9 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันที่จังหวัดเชียงใหม่ ภายหลังช่วงนี้สภาพอากาศทางภาคเหนือมีคุณภาพอากาศดีขึ้นเนื่องจากหลายจังหวัดเกิดฝนตก

รองแม่ทัพภาคที่ 3 รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า กล่าวว่า เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อน และแห้งแล้ง ในปีนี้เริ่มตั้งแต่ ธ.ค. 62 เป็นต้นมา ประกอบกับสภาพภูมิประเทศเป็นแอ่งกระทะ และความกดอากาศสูงอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ ม.ค. 63 ทำให้ค่าคุณภาพอากาศ เกิดผลกระทบมากกว่าปีที่แล้ว แต่ด้วยการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ ทำให้ความรุนแรงของสถานการณ์น้อยกว่า จึงขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี


รองแม่ทัพภาคที่ 3 รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า กล่าวต่อว่า ในส่วนของการบริหารจัดการเชื้อเพลิง หลังห้วงประกาศห้ามเผา( 30 เม.ย.63 ) ขอให้แต่ละจังหวัดดูความเหมาะสมของสถานการณ์ค่าอากาศในพื้นที่ด้วย หากมีค่าคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน ก็ควรพิจารณาหยุดเผาในทันที


อย่างไรก็ตามกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า เตรียมจัดทำแผนบทเรียน ผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2563 ของแต่ละจังหวัด เพื่อรอจัดทำแผนบทเรียนระดับประเทศ ร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในห้วงวันที่ 19 – 20 พ.ค. 63 ที่ จังหวัดเชียงใหม่