ข่าวทั่วไทย » ลำพูน สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูนการจัดแข่งขัน ลำพูนทวิกีฬา 2566 “LAMPHUN DUATHLON 2023” (คลิป)

ลำพูน สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูนการจัดแข่งขัน ลำพูนทวิกีฬา 2566 “LAMPHUN DUATHLON 2023” (คลิป)

26 มีนาคม 2023
368   0

Spread the love

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การจัดแข่งขัน ลำพูนทวิกีฬา 2566 “LAMPHUN DUATHLON 2023” (วิ่ง-ปั่น-วิ่ง) ตามนโยบาย 1 Sport 1 Province 1 Event เฟส 2

เช้าวันนี้ (26 มี.ค 66) ที่สะพานขาวทาชมพู อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธารในพิธีเปิดการจัดแข่งขัน ลำพูนทวิกีฬา 2566 “LAMPHUN DUATHLON 2023” (วิ่ง-ปั่น-วิ่ง) ตามนโยบาย 1 Sport 1 Province 1 Event เฟส 2 จัดโดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีนักกีฬาและประชาชนทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน

.
สำหรับการแข่งขันลำพูนทวิกีฬา 2566 “LAMPHUN DUATHLON 2023” (วิ่ง-ปั่น-วิ่ง) จัดขึ้นพื่อเป็นการส่งเสริมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว (Sport Tourism) โดยนักกีฬาจะวิ่งและปั่นผ่านตามเส้นทางสะพานขาวทาชมภู เลียบเขตอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล เข้าสู่สถานีรถไฟขุนตาน และวกกลับเส้นเดิม ซึ่งแบ่งระยะทางในการแข่งขันออกเป็น ระยะทางวิ่ง 5 กิโลเมตร ปั่น 22 กิโลเมตร และ วิ่ง 5 กิโลเมตร

โครงการดังกล่าวเป็นการส่งเสริมกรท่องเที่ยว และขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในพื้นที่ ตามนโยบาย 1 Sport 1 Province 1 Event เฟส 2 จัดโดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา