ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ ธรรมสถานม่อนพญานาคราช จัดงานประเพณีปอยส่างลอยยิ่งใหญ่(คลิป)

เชียงใหม่ ธรรมสถานม่อนพญานาคราช จัดงานประเพณีปอยส่างลอยยิ่งใหญ่(คลิป)

1 เมษายน 2023
316   0

Spread the love

ธรรมสถานม่อนพญานาคราช อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ มีการจัดงานประเพณีปอยส่างลอง เป็นการบวชบรรพสามเณร ภาคฤดูร้อนของชาวพี่น้องชาวไทยใหญ่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ปีนี้มีผู้สนใจนำบุตรหลานเข้าร่วมบวชถึง 103 คน มีการแห่ครัวตานหลวงที่สูงกว่า 10 เมตร ต้องใช้ชายฉกรรจ์หามกว่า 30 คน

วันที่ 31 มี.ค. 66 ที่ธรรมสถานม่อนพญานาคราช อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ มีการจัดงานประเพณีปอยส่างลอง เป็นการบวชบรรพสามเณร ภาคฤดูร้อนของชาวพี่น้องชาวไทยใหญ่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยมีครูบาชัยประสิทธิ์ภิกขุ เจ้าสำนักธรรมสถาน ม่อนพญานาคราช ร่วมขบวนแห่และโปรยทานรอบมหาเจดีย์ภูริทัตตนาคราช มีความกว้าง 40 เมตร ยาว 60 เมตร สูง 59 เมตร ขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงการก่อสร้าง โดยในปีมีผู้ปกครองพาบุตรหลานมาร่วมบรรพชาสามเณรจำนวน 103 คน โดยมีปีนี้กลุ่มพี่น้อยชาติพันธุ์ชาวไทยใหญ่ ก็ร่วมกันทำประเพณีแห่ครัวตาน หรือการถวายเครื่องไทยทาน ปีนี้จัดทำครัวทานหลวง(ใหญ่) ทำเป็นเสมือนสวรรคชั้น 7 ที่มีความสูงกว่า 10 เมตร ต้องใช้ชายฉกรรจ์เกือบ 30 คนช่วยกันหาม เดินเวียงรอบมหาเจดีย์ภูริทัตตนาคราช 3 รอบ

สำหรับงานประเพณีปอยส่างลอง ( บวชลูกแก้ว ) คือการบรรพชาหรือการบวชสามเณรของชาวไทใหญ่ เป็นประเพณี สืบทอดมาอย่างยาวนาน ถือว่าถ้าได้บวชส่างลองจะได้บุญกุศลอันยิ่งใหญ่ ส่วนคำว่า “ปอยส่างลอง” เป็นภาษาไทใหญ่ “ปอย” แปลว่า งาน เช่นงานปอยเหลินสิบเอ็ด ปอยจ่าตี่ “ส่าง” เพี้ยนมาจาก สางหรือขุนสาง หมายถึง พระพรหม หรืออีกความหมายหนึ่งมาจากคำว่าเจ้าส่าง ซึ่งหมายถึงสามเณร ส่วนคำว่า “ลอง” มาจาก “อลอง” หมายถึง พระโพธิสัตว์ หรือหน่อพุทธางกูร (หน่อเนื้อเชื้อไขพระพุทธเจ้า) หรือราชบุตร