ข่าวทั่วไทย » แม่ฮ่องสอน อำเภอขุนยวม ร่วมปลูกผัก ปลูกรัก ชาวขุนยวม ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ Quick win 90 วัน

แม่ฮ่องสอน อำเภอขุนยวม ร่วมปลูกผัก ปลูกรัก ชาวขุนยวม ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ Quick win 90 วัน

1 พฤษภาคม 2020
595   0

Spread the love

แม่ฮ่องสอน อำเภอขุนยวม ร่วมปลูกผัก ปลูกรัก ชาวขุนยวม ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ Quick win 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นายอำเภอขุนยวม เป็นประธาน “ปลูกผัก ปลูกรัก ชาวขุนยวม” ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ Quick win 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ณ บริเวณรอบ ที่ว่าการอำเภอขุนยวม โดยมีนางสาวภารดี ประไม พัฒนาการอำเภอขุนยวม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอขุนยวม ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง โดยมีมาตรการจัดกิจกรรมแบบเว้นระยะห่าง (Social Distancing)


ในการนี้ มีกิจกรรมมอบพันธุ์ผักสวนครัว และการเอามื้อสามัคคี ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ร่วมด้วยช่วยกันจัดโซนผักสวนครัว บริเวณรอบที่ว่าการอำเภอ โดยแบ่งเป็นล็อค ล็อคละส่วนราชการ จำนวน 14 ล็อก/14 ส่วนราชการ ประกอบด้วยพัฒนาชุมชนอำเภอ ,ปกครองอำเภอ ,เกษตรอำเภอ, กศน.อำเภอ ,ธนาคารกรุงไทย สาขาขุนยวม, โรงเรียนขุนยวมวิทยา ,สรรพากรอำเภอ ,สาธารณสุขอำเภอ, สหกรณ์อำเภอ ,ท้องถิ่นอำเภอ, ปศุสัตว์อำเภอ, ประมงอำเภอ ,สัสดีอำเภอ ,กองร้อย อส.

สำหรับส่วนผักทีปลูก ประกอบด้วย ผักชี ,ผักบุ้ง ,คะน้า, กวางตุ้ง, ต้นหอม, ถั่วฝักยาว ,มะเขือม่วงยาว, พริก เพื่อเป็นการสร้างกระแส และกระตุ้นให้กิจกรรมการปลูกผักสวนครัวขับเคลื่อนไปอย่างรวดเร็ว อีกทั้งเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้บริโภคพืชผักปลอดภัย รวมทั้งช่วยลดรายจ่ายในการดำรงชีวิตในครัวเรือนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเป็นต้นแบบขยายผลไปสู่ตำบล หมู่บ้าน และครัวเรือน พร้อมกันนี้ได้มอบแนวทางในการจัดเก็บเมล็ดพันธุ์เข้าสู่กองทุนต่อไป… #ผู้นำต้องทำก่อน………

 

######บัวตองบาน ธารน้ำใสน้ำใจงาม นามขุนยวม#######