ข่าวทั่วไทย » แม่ฮ่องสอน อำเภอแม่สะเรียง และกาชาดแม่สะเรียงเดินหน้าให้การช่วยประชาชนอย่างต่อเนื่อง

แม่ฮ่องสอน อำเภอแม่สะเรียง และกาชาดแม่สะเรียงเดินหน้าให้การช่วยประชาชนอย่างต่อเนื่อง

2 พฤษภาคม 2020
830   0

Spread the love

อำเภอแม่สะเรียง และกาชาดแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เดินหน้าให้การช่วยประชาชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งแก่ผู้ป่วยติดเตียง ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง นางวิลาวัณย์ คัดเชียงแสน นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง นายพัลลพ หว่าละ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ผู้ใหญ่บ้าน, อสม. ,พร้อมคณะตรวจเยี่ยมมอบแพมเพิสสิ่งของเครื่องใช้และเงินช่วยเหลือ รายละ 500 บาท และได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าอาวาสวัดอมราวาส มอบชุดสังฆทานให้ จำนวน 4 ชุด พร้อมเงิน จำนวน 4 รายๆ ละ 200 บาท แก่ผู้ป่วยติดเตียง ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง จำนวน 6 ราย

สำหรับรายชื่อผู้ป่วยติดเตียงที่ได้รับมอบสิ่งของประกอบด้วย 1.นางบัวแก้ว มลเทียน บ้านเลขที่ 369/2 ม.2 ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 2.นางสาวตวงทิพย์ บุญเจริญ บ้านเลขที่ 374/4 ม.2 ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 3. นายจะเล ดอกไม้ดอย บ้านเลขที่ 12 ม.13 ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จะแม่ฮ่องสอน 4.นางสุนทร จูฑะเตมีย์ บ้านเลขที่ 174/4 ม.12 ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 5.นายสะเบ่ย หน่อแก้ว อาศัยอยู่ วัดสิทธิมงคล ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 6.นายวิทยา เสาวรัจกุล บ้านเลขที่ 131/1 ม.12 ต. บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

นายอำเภอแม่สะเรียง กล่าวว่า โครงการดังกล่าว เป็นการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหา ในขั้นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตของพี่น้องประชาชน ทางอำเภอและการชาดแม่สะเรียง ให้ความสำคัญอย่างมาก พร้อมที่จะเดินหน้าเพื่อให้การช่วยให้เกิดความเสมอภาคทุกหมู่บ้านตำบลเป็นระดับต่อไป