แหล่งท่องเที่ยว » เชียงใหม่ ชาวบ้านนำบุตรหลานทำบุญในวันอาสาฬหบูชาที่สำนักปฏิบัติธรรมรอยพระบาทตืนดอย อ.สะเมิง (คลิป)

เชียงใหม่ ชาวบ้านนำบุตรหลานทำบุญในวันอาสาฬหบูชาที่สำนักปฏิบัติธรรมรอยพระบาทตืนดอย อ.สะเมิง (คลิป)

1 สิงหาคม 2023
17143   0

Spread the love

าวบ้านพาบุตรหลานทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชาที่สถานปฏิบัติธรรม รอยพระพุทธบาทตีนดอย บ้านป้อก อ.สะเมิง ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และพึ่งจะมีพระสงฆ์เข้าไปจำพรรษาบริเวณรอยพระพุทธบาทแห่งนี้ โดยรอยพระพุทธบาทตีนดอย เป็นรอยพระพุทธบาทที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดสัตว์โลกแล้วเสด็จกลับ


ที่สถานปฏิบัติธรรมรอยพระพุทธบาทตีนดอย หมู่ 5 บ้านป้อก ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โดย ชาวบ้านต่างเดินทางขึ้นไปทำบุญในวันอาสาฬหบูชา ถวายข้าวสารอาหารแห้งและปัจจัยแด่พระสงฆ์ที่สถานปฏิบัติธรรมรอยพระพุทธบาทตีนดอย ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีพระสงฆ์เข้าจำพรรษา โดยก่อนหน้านี้รอยพระพุทธบาทตีนดอย ชาวบ้านขึ้นมาร่วมกิจกรรมจะจัดงานแห่กันในช่วงสรงน้ำพระธาตุเท่านั้น นานๆ จะมีผู้ที่สัญจรหรือนักท่องเที่ยวขึ้นมากราบไหว้บริเวณรอยพระพุทธบาทเท่านั้น ทำให้พื้นที่บริเวณรอบรอยพระพุทธบาทไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควร


ด้านพระสันติ ณาญธีโร เจริญพรว่า ตนเองแต่ก่อนจำวัดอยู่ในกรุงเทพต่อมาได้ออกมาจำวัดอยู่ในพื้นที่อำเภอเชียงดาว จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ทุรกันดาร อยู่บนดอยสูงห่างไกลหมู่บ้าน อีกทั้งไม่มีชาวบ้านตักบาตร ทำให้ต้องกลับลงมา และมารู้จักช่างไฟฟ้าที่รับงานในหมู่บ้านขออาศัยโดยสารลงมา ซึ่งช่างไฟก็ได้ชักชวน มาอยู่ที่รอยพระพุทธบาทตีนดอยเมื่อประมาณ 8 เดือนที่แล้ว โดยขณะนั้นไม่พระจำวัด บริเวณโดยรอบมีต้นไม้รก มีหินก้อนใหญ่อยู่จำนวนมากบริเวณรอยพระพุทธบาทฯ จึงได้ร่วมกับชาวบ้านทำการช่วยปรับพื้นที่ให้น่าดู เพื่อในอนาคตจะเป็นท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอสะเมิง นอกเหนือจากถ้ำหลวงแม่สาบ ต.แม่สาบ ,น้ำพุร้อนโป่งกวาว ต.สะเมิงเหนือ, ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง ต.สะเมิงใต้, ทุ่งดอกเก๊กฮวย บ้านอมลอง ต.แม่สาบ ,และจุดชมวิวป่าสะเมิง ของอุทยานขุนขาน เป็นต้น นอกจากนั้นจะได้เป็นเส้นทางผ่านให้ผู้ที่ใจในด้านพุทธศาสนาได้ขึ้นมาแวะเวียนทำบุญและศึกษารอยพระพุทธบาทตีนดอย ซึ่งมียาวนานหลายหร้อยปี

สำหรับรอยพระพุทธบาทตีนดอย เล่ากันว่ารอยพระพุทธบาทตีนดอยบ้านป้อกเป็นรอยพระพุทธบาทที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดสัตว์โลกแล้วเสด็จกลับ (หันหลังกลับ) หมู่บ้านเกิดความแห้งแล้ง ครูบาอุปาละ บอกว่าในหมู่บ้านมีรอยพระพุทธบาท ควรแก่การสักการบูชา ครูบาอินตาได้สร้างศาลาครอบเอาไว้ และขณะที่มีการทำพิธีสักการบูชารอยพระพุทธบาท ฝนได้ตกลงมาอย่างน่าอัศจรรย์ ทำให้น้ำท่าอุดมสมบูรณ์ และต่อจากนั้นมาชาวบ้านได้ทำนา ทำไร่ และทำสวนจนถึงปัจจุบัน

ต่อมาครูบาอินสม โอภาโส วัดศาลาโป่งกวาว ได้ก่อสร้างพระเจดีย์ขึ้น นอกจากนี้บริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้ยังมีน้ำบ่อยา (น้ำบ่อศักดิ์สิทธิ์) กว้างประมาณ ๑ ฟุต ลึกประมาณ ๑ ศอก และบริเวณใกล้เคียงมีหินตาหินยายที่มหัศจรรย์ ในทุกปีจะมีประเพณีสรงน้ำพระธาตุและพระบาท ประมาณเดือนพฤษภาคมของทุกปี (เดือน ๘ เหนือ แรม ๘ ค่ำ)