ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ พัฒนาชุมชนเชียงใหม่จัดมหกรรมการจัดแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนวิถีใหม่(คลิป)

เชียงใหม่ พัฒนาชุมชนเชียงใหม่จัดมหกรรมการจัดแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนวิถีใหม่(คลิป)

16 กันยายน 2023
357   0

Spread the love

พัฒนาชุมชนเชียงใหม่ ยกผลิตภัณฑ์หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนพอเพียงวิถีใหม่ จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนพอเพียงวิถีใหม่จังหวัดเชียงใหม่ ณ ลานกิจกรรม ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 16-19 กันยายน 2566

นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน มหกรรมการจัดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หมู่บ้านท่องเที่ยววิถีใหม่ ณ ลานกิจกรรมชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายประยุกต์ สุดธัญญรัตน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน และพัฒนาชุมชนทั้ง 25 อำเภอเข้าร่วม


ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพแะความสามารถบุคลากรและผู้ประกอบการในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว สินค้า และบริการสร้างรายได้ และเพิ่มช่องทองการตลาดภายในประเทศ อีกทั้งยังสามารถเชื่องโยงสู่ระดับสากล และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนพอเพียงวิถีใหม่จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นที่รู้จักโดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ที่ให้ผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวชุมชนพอเพียงวิถีใหม่ ระดับจังหวัดในพื้นที่เป้าหมายจำนวน 25 อำเภอ 75 ผลิตภัณฑ์ เข้าร่วม
-งานมหกรรมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนพอเพียงวิถีใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จัดระหว่างวันที่ 16-19 กันยายน 2566 ณ ลานกิจกรรม ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 16-19 กันยายน 2566 ผู้ที่สนใจสามรถเดินทางไปเที่ยวชมแะเลือกซิ้อสินค้าได้ตามวันและเวลาดังกล่าว