ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ เทศบาลตำบลหนองแหย่งเชียงใหม่ ลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการผลิตพืชอาหารปลอดภัย

เชียงใหม่ เทศบาลตำบลหนองแหย่งเชียงใหม่ ลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการผลิตพืชอาหารปลอดภัย

10 ตุลาคม 2023
215   0

Spread the love

เทศบาลตำบลหนองแหย่งเชียงใหม่ ลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการผลิตพืชอาหารปลอดภัย พร้อมทั้งให้ความรู้กับเกษตรกรใช้สารชีวภัณฑ์ ทดแทนสารเคมี เพื่อผลิตพืชอาหารที่ปลอดภัย

ที่อาคารโดมกีฬาเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ นาย ศิวะ ธนิกานนท์ อำเภอสันทราย นายพิรุณ หน่อแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลหนองแหย่ง กำนันตำบลหนองแหย่ง และรองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ คณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช เกษตรอำเภอสันทรายและ ผู้อำนวยการศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษสู่ความยั่งยืนบ้านดงเจริญชัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ในการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ เพื่อพัฒนาการผลิตพืชอาหารปลอดภัย ของตำบลหนองแหย่ง ในการให้เกษตรกร มีการผลิตพืชอาหารปลอดภัย โดยใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทน และลดการใช้สารเคมี เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย

ส่งผลให้มีสุขภาพที่ดี พร้อมทั้งนำผู้เชี่ยวชาญ จากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านการอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม่ มาให้ความรู้กับเกษตรกรจำนวน 11 หมู่บ้าน ในตำบลหนองแหย่ง ในการผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช ทั้งการนำหัวเชื้อราไตโคเดอร์มา การใช้แตนเบียน การใช้เชื้อราบิวเวอเรีย ควบคุมเพลี้ยชนิดต่างๆ ไรแดง แมลงหวี่ขาว การใช้แมลงหางหนีบ ควบคุมหนอนทุกชนิด ที่อยู่บริเวณผิวดิน และใช้แตนเบียนไข่ ไตรโคแกรมม่า ใช้ควบคุมหนอนเจาะ ลำต้นข้าวโพด และหนอน-กอข้าว ในการควบคุมโรค และกำจัดแมลงศัตรูพืช แทนการใช้สารเคมี ให้มีการแพร่หลาย ทั้งตำบลหนองแหย่ง เพื่อให้พืชอาหารที่จะบริโภค ปลอดจากสารเคมีตกค้าง เป็นการผลิตพืชอาหารที่ปลอดภัย ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองแหย่ง มีสุขภาพที่ดีขึ้น