ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ สมาคมชาวอีสานที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ทำพิธีแห่บุญผะเหวดหรือแห่พระเวสสันดร ก่อนช่วงลอยกระทง(คลิป)

เชียงใหม่ สมาคมชาวอีสานที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ทำพิธีแห่บุญผะเหวดหรือแห่พระเวสสันดร ก่อนช่วงลอยกระทง(คลิป)

25 พฤศจิกายน 2023
690   0

Spread the love

สมาคมชาวอีสานที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับโรงเรียนธรรมราช วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ,มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และพุทธศาสนิกชน ทำพิธีแห่บุญผะเหวดหรือแห่พระเวสสันดร ก่อนช่วงลอยกระทง โดยในวันพรุ่งมีจะมีการเทศน์เรื่องพระเวสสันดร ที่วัดพระสิงห์วรวิหาร

วันนี้(25 พย.) ที่บริเวณภายในสวนสาธารณะหนองบวกหาด อำเภอเมือง เชียงใหม่ สมาคมชาวอีสานที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ,โรงเรียนธรรมราช วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ,มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันทำพิธีแห่บุญผะเหวดหรือพระเวสสันดร อันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นการขอขมาพระแม่ภายในสระน้ำ ผู้ที่มาร่วมงานจำนวนมากร่วมทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินเที่ยวอยู่ภายในสวนสาธารณะหนองบวกหาด ต่างมาร่วมชมพิธี ดูการแสดงและชมช้างพลายแดนสยาม ซึ่งก็โชว์ลีลาเต้นท่ามการสายต่อของนักท่องเที่ยวต่างชาติ จนต้องหยิบกล้อมมือถือขึ้นมาถ่ายความน่ารักเก็บเอาไว้

อ.โอม อารยศาสตร์ ซินแสเทียนเป่า บอกว่า หลังจากออกพรรษา และทำบุญกฐิน และก่อนจะถึงช่วงประเพณีลอยกระทง ทางสมาคมชาวอีสานที่อยุ่ในจังหวัดเชียงใหม่และทางภาคเหนือ จึงได้ร่วมกับโรงเรียนธรรมราชศึกษาซึ่งอยู่ในวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และพุทธศาสนิกชน จึงได้ร่วมกันทำพิธีแห่บุญผะเหวดหรือพระเวสสันดร ได้อันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นการขอขมาพระแม่คงคาในเวลาเดียวกัน โดยอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือพญานาคเจ้าแม่คงคาขึ้นมาฟังธรรม มารับบุญ ขึ้นมาร่วมประเพณี เรียกกันว่าแห่าผ้าผัาเหวดหรือแห่เทศมหาชาติทางภาคเหนือ วันนี้จึงได้ทำพิธีเพื่ออัญเชิญขึ้นมาจากน้ำ ด้วยความเชื่อศรัทธาของชาวพุทธ อันเชิญองค์พระอุปคุตและพระแม่คงคาพญานาคซึ่งอยู่ในเมืองบาดาลอยู่แล้ว พร้อมขบวนช้าง ขบวนนางรำต่างๆ ก็จะเชิญจากเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนให้ท่านได้มาโมทนาสาธุการพี่น้องพุทธศาสนิกชนเป็นการแสดงถึงอารยประเพณีของชาวเชียงใหม่ชาวล้านนาหรือชาวอีสานที่มารวมกันอยู่ที่แห่งนี้ เป็นการสร้างสรรสิ่งที่ดีงามร่วมกัน โดยในวันพรุ่งนี้จะมีการเทศน์เรื่องพระเวสสันดรที่วัดพระสิงห์วรวิหาร

สำหรับพิธีแห่บุญผะเหวด เป็นสําเนียงชาวอีสานที่มาจากคําว่า “บุญพระเวส”หรือพระเวสสันดร เป็นประเพณีตามคติความเชื่อของชาวอีสานที่ว่า หากผู้ใดได้ฟัง เทศน์เรื่องพระเวสสันดรทั้ง 13 กัณฑ์จบภายในวันเดียว จะได้เกิดร่วมชาติภพกับพระศรีอริยเมตไตย