ข่าวทั่วไทย » ชาวบ้านร้อง ป.ป.ท.เขต5 ตรวจสอบ ทต.หนองควาย งบสร้างสนามกีฬา 26 ล้าน ส่งงานช้า

ชาวบ้านร้อง ป.ป.ท.เขต5 ตรวจสอบ ทต.หนองควาย งบสร้างสนามกีฬา 26 ล้าน ส่งงานช้า

21 พฤษภาคม 2020
1014   0

Spread the love

ชาวบ้านร้อง ป.ป.ท.เขต5 ตรวจสอบเทศบาลตำบลหนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ งบสร้างสนามกีฬา 26 ล้าน ส่งงานช้า ชาวบ้านรอจะออกกำลังกายสู้โรคโควิด-19 นอกจากนั้นยังมีอีกหลากหลายปัญหาที่ชาวบ้านกำลังรอคำตอบจากผู้บริหารอยู่

ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากชาวบ้านในพื้นที่ตำบลหนองควาย อำเภอหาดง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ทำหนังสือร้องเรียนไปที่เครือข่ายภาคประชาชนคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 5 จังหวัดเชียงใหม่ (ป.ป.ท.เขต5) โดยมีนายสุพจน์ ดวงอยู่สาร ตัวแทนเครือข่าย ป.ป.ท.เขต 5 ผู้รับเรื่องร้องเรียนเพื่อเสนอปัญหาต่อคณะ ป.ป.ท.ในระดับสูงต่อไป ซึ่งเรื่องที่ชาวบ้านร้องเรียนคือปัญหาที่ ทต.หนองควาย มีโครงการสร้างสนามกีฬาในพื้นที่ของเทศบาล เริ่มสัญญาเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 และสิ้นสุดสัญญาเมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2562 โดยมีห้างหุ้นส่วนจำกัดแห่งหนึ่งเป็นผู้รับจ้างโครงการทั้งหมด 2 โครงการ ซึ่งโครงการแรกเป็นเงิน 17,900,000 บาท และโครงการที่ 2 เป็นเงิน 8,250,000 รวมเป็นเงินทั้งหมดจำนวน 26,150,000 บาท ซึ่งได้ล่วงเลยมานานหลายเดือน จึงร้องเรียนไปยังเครือข่าย ป.ป.ท.เขต 5 เพื่อดำเนินการตรวจสอบโครงการดังกล่าวเพื่อให้เกิดความกระจ่างและโปร่งใสกับชาวบ้านและชาวบ้านรอที่จะใช้สนามออกกำลังกายสู้โรคระบาดโควิด-19 ด้วย


ต่อมาผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่า สนามกีฬาประจำตำบลหนองควาย มีก่อสร้างสนามฟุตบอล รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาล ก่อสร้างระบบไฟฟ้าอาคาร และไฟฟ้าส่องสว่างสนามฟุตบอล ก่อสร้างห้องน้ำ วางท่อระบายน้ำ ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าและรั้ว รวมเงินงบประมาณ 8,250,000 บาท มีขึ้นป้ายบอกชัดเจนว่า เริ่มสร้าง 18 ตุลาคม 2561 ระยะเวลาสิ้นสุด 14 กรกฏาคม 2562


ในส่วนขอการก่อสร้างอาคารกีฬาในร่มคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมเงินงบประมาณ 17.900,000 บาท ส่วนอาคารกีฬาขึ้นป้ายบอกไว้ว่าสร้างอาคารกีฬา แต่ไม่บอกวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดการก่อสร้าง(แต่สร้างเสร็จไปแล้ว) รวมใช้เงินงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 26,150,000 บาท


สำหรับซุ้มประตูเข้าสนามกีฬาได้สร้างซุ้มประตูเสร็จแล้ว และทางเข้าไม่สามารถนำยานพาหนะขนาดเล็กเช่นรถเก๋งเข้า-ออกไม่ได้ เพราะไม่ได้ถมดินขอบพื้นประตูด้านในสนามกีฬา ผ่าท่อระบาดน้ำโผล่ออกมาไม่มีดินปิดทับรอบๆปากท่อ ยังมีนั่งร้านตั้งอยู่กลางสนาม พบมีหญ้ารกร้าง ประกอบกับสนามกีฬาติดป่าช้าก็มีเศษขยะอยู่รอบป่าช้าที่ติดสนามฟุตบอล และห้องน้ำของป่าช้าก็เก่าหลังคาห้องน้ำพังทรุดโทรมด้วย


อย่างไรก็ตามประเด็ดปัญหาผู้ร้องเรียนคือ ขอให้ตรวจสอบเรื่องระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจ้าง หากมีผู้ลงไปทำงานในสนามกีฬาในช่วง 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ หากเป็นบริษัทรับเหมาทำงานต่อถือว่าเป็นเรื่องปกติ แต่หากพบว่า เป็นเจ้าหน้าที่ ทต.หนองควาย ลงมาทำงานทำความสะอาดสนามกีฬา ก็ต้องดูว่าส่งมอบงานหรือยัง อย่างไรก็ตามการสร้างสนามกีฬาเมื่อสร้างแล้วเสร็จประชาชนก็หวังจะได้ใช้สนาม จะออกกำลังกายสู้โรคโควิด-19 ในช่วงนี้ แต่ยังใช้ไม่ได้นั้นคือปัญหาที่ยังรอการแก้ไข

ผู้สื่อข่าวสอมถามผู้รับผิดชอบโดยตรง คือ นายณรงค์ ธิลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย กล่าวเพียงว่า ปัญหาทุกเรื่องหากมีผู้ร้องเรียนไปที่หน่วยงานใด ตนก็พร้อมที่จะให้คำตอบ และชี้แจงพร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาทุกเรื่องกับหน่วยงานนั้นๆ ส่วนเรื่องสนามกีฬามีส่งมอบงานบางส่วน และคาดว่าจะให้ประชาชนใช้สนามกีฬาได้ในต้นเดือนมิถุนายน 2563 ที่จะถึงนี้ได้


รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับปัญหาของเทศบาลตำบลหนองคาย นอกจากปัญหาการสร้างสนามกีฬาตำบลหนองควายแล้ว ยังพบว่ามีปัญหาอื่นๆอีก เช่น เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 ชาวบ้านร้องเรียนไปที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เรื่องของกองการศึกษาที่มีการแก้ไขตัวเลขของเช็ค มีอยู่ 2 ส่วนคือ โรงเรียนอนุบาลและศูนย์เด็กเล็ก มีการแยกบัญชี รับ/จ่าย ออกจากบัญชีหลักตามระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยการรับเงิน จ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2558 ข้อ 37 การถอนเงินฝากธนาคารองค์กรท้องถิ่น แจ้งเงื่อนไขสั่งจ่ายต่อธนาคารโดยให้ผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายร่วมกันอย่างน้อย 3 คน ในจำนวนนี้ให้มีผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรท้องถิ่นลงนามสั่งจ่ายด้วยทุกครั้งหรือมอบอำนาจได้


ปัญหาการมอบอำนาจให้ผู้เบิกจ่ายเงินดังกล่าว เมื่อพบการกระทำผิดว่ามีการทุจริต เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2562 ในระหว่างสอบสวนการทุจริต พบว่ามูลค่าเงินที่เสียหายไปประมาณ 2.000.000 บาท (สองล้านบาท) เรื่องนี้เสนอปัญหาไปที่ สำนักงาน ป.ป.ช.แล้ว และเรื่องส่งกลับมาที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่แล้ว เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ต่อมาชาวบ้านทำหนังสื่อขอทราบผลการดำเนินการของ ป.ป.ช.ที่สรุปส่งไปที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2562 หลากหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นในตำบลหนองควาย จึงทำให้ชาวบ้านรอคำตอบมาถึงทุกวันนี้เป็นปัญหาที่รอการแก้ไข