ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ มูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ ชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่ และผู้มีจิตศรัทธา มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีฐานะยากจน(คลิป)

เชียงใหม่ มูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ ชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่ และผู้มีจิตศรัทธา มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีฐานะยากจน(คลิป)

7 ธันวาคม 2023
261   0

Spread the love

มูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ ชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่ และผู้มีจิตศรัทธา มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีฐานะยากจน และมีความประพฤติที่ดี ในจังหวัดเชียงใหม่ รวม 40 ทุน เป็นเงินกว่า 2 แสนบาท


ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ ร่วมกับชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่ และผู้มีจิตศรัทธา มอบทุนการศึกษา ให้กับเด็กนักเรียนที่เรียนดีและด้อยโอกาส ให้กับนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ถึงตอนปลาย หรือในระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 40 ทุน เป็นเงิน 200,000 บาท โดยที่ผ่านมา มีการมอบทุนติดต่อกันมาทุกปี ครั้งนี้เป็นปีที่ 31 โดยมี คุณ พรวิภา ตั้งเจริญมั่งคง ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ เป็นประธานในการมองทุน


นายสุรชาติ ภีระคำ ประธานชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่าจำนวนเงินที่นำมามอบ ให้แก่นักเรียนในครั้งนี้ เป็นการสนับสนุนมาจาก 3 แหล่งทุนด้วยกัน คือ มูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ จำนวน 15 ทุน คณะกรรมการชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 11 ทุน และจากผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนอีกจำนวน 14 ทุน รวมทั้งหมด 40 ทุน


สำหรับมูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ ก่อตั้งขึ้นเพื่อ ให้การสนับสนุนและให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษา ที่เรียนดีแต่ขัดสนทุนทรัพย์และให้การสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมจริยธรรมคุณธรรมแก่สังคม รวมทั้งให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ ดำเนินงานหรือให้ความร่วมมือกับองค์กรการกุศล อื่นเพื่อสาธารณประโยชน์ และไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมือง

ขณะที่เด็กหญิง ปิยะนันท์ เสรีโชค อายุ 14 ปี นักเรียนโรงเรียนบ้านม่อนปิ่น อำเภอฝาง ที่ได้รับทุนในวันนี้ เป็นตัวแทนนักเรียน ที่ได้รับทุนในวันนี้ กล่าวขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ด้วยน้ำตาความดีใจ ที่ได้รับทุนการศึกษา เพื่อนำไปใช้จ่าย ในเรื่องการศึกษา ที่บ้านมีฐานะไม่ดี ที่ผ่านมา ญาติๆได้ช่วยเหลือ เรื่องการศึกษา มาโดยตลอด เนื่องจากพ่อแม่เลิกกันอยู่กับยาย