ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ นบ.ยส.35 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะป้องกันการใช้ยาเสพติดช่วงเทศกาลปีใหม่(คลิป)

เชียงใหม่ นบ.ยส.35 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะป้องกันการใช้ยาเสพติดช่วงเทศกาลปีใหม่(คลิป)

30 ธันวาคม 2023
226   0

Spread the love

นบ.ยส.35 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะป้องกันการใช้ยาเสพติดช่วงเทศกาลปีใหม่


วันที่ 30 ธันวาคม 2566 ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ (อาเขต) หน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ ชายแดนภาคเหนือ (นบ.ยส.35) บูรณาการกำลังพล ประกอบด้วย ทหาร ปปส.ภาค 5 ปกครองจังหวัดเชียงใหม่นายสุเมธ ธนะขว้าง ผบ.ร้อย.อส.จ.ชม. ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อ รณรงค์ไม่ใช้ยาเสพติดในผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ และรณรงค์สร้างการรับรู้แก่ประชาชนในการป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ายาเสพติด เพื่อลดปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม และอันตรายที่เกิดจากการขับขี่รถโดยสารสาธารณะในช่วงวันหยุดยาว รวมทั้งสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนเดินทางกลับบ้านและท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ลดความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล โดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เพื่อส่งมอบความสุขไปยังพี่น้องประชาชนและสร้างความมั่นใจว่ารัฐบาลจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อดูแลทุกข์และสุขของประชาชนคนไทย


พล.ท.นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการปราบปรามสกัดกั้น ยาเสพติด สารตั้งต้น และเคมีภัณฑ์ (นบ.ยส.35)ได้สั่งการให้หน่วยบูรณาการกำลังร่วมอำนวยความสะดวก สุ่มตรวจปัสสาวะในผู้ขับขี่รถโดยสารประจำทาง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนระหว่างเดินทาง นำกำลังสุนัขตำรวจพร้อมผู้ควบคุมสุนัขไปตรวจสอบสัมภาระกระเป๋า พัสดุภัณฑ์ ใต้ท้องรถ บขส.ที่วิ่งส่งผู้โดยสาร . เพื่อตรวจหาสิ่งผิดกฎหมาย โดยเฉพาะยาเสพติด พร้อมพบปะประชาชน เดินรณรงค์สร้างการรับรู้ภายในอาคารผู้โดยสาร ไม่รับฝากสิ่งของจากบุคคลแปลกหน้าเพราะอาจเป็นยาเสพติดผิดกฎหมาย และเชิญชวนร่วมกันแจ้งเบาะแสะยาเสพติด ผ่านสายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386 และเฉลิมฉลองต้อนรับศักราชใหม่กับครอบครัวโดยไม่ใช้ยาเสพติด