ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ จัดแข่งขันกีฬาอนุบาลเอกชนครั้งที่ 11 มีขบวนพาเหรด และการแข่งขัน กีฬาประเภทลู่และประเภทลานมากถึง 120 ประเภท (คลิป)

เชียงใหม่ จัดแข่งขันกีฬาอนุบาลเอกชนครั้งที่ 11 มีขบวนพาเหรด และการแข่งขัน กีฬาประเภทลู่และประเภทลานมากถึง 120 ประเภท (คลิป)

29 มกราคม 2024
819   0

Spread the love

จังหวัดเชียงใหม่จัดแข่งขันกีฬาอนุบาลเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ 11 มีขบวนพาเหรดอย่างยิ่งใหญ่ และการแข่งขัน กีฬาประเภทลู่และประเภทลานมากถึง 120 ประเภท มีนักกีฬาและผู้ปกครอง เข้าร่วมงานมากถึง 10,000 คน เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัย ปลูกฝังการมีน้ำใจนักกีฬา และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครอบครัว


นายพิชัย เลิศพงศ์อดิสร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาลโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีนักเรียนมากถึง 90 สถาบัน เข้าร่วมแข่งขัน แบ่งออกเป็น 4 สี ทั้งสีแดง สีเขียว สีชมพู และสีฟ้า โดยมีขบวนพาเหรด นักกีฬาเดินเข้าสู่สนามอย่างยิ่งใหญ่ ขบวนสีแดง มีแนวคิด ประวัติศาสตร์ นครพิงค์ทรงคุณค่า สีเขียว คนล้านนาสืบสานงานศิลป์ สีชมพู หัตกรรมท้องถิ่น และสีฟ้า งานเลิศล้ำเมืองประเพณี รวมทั้งยังมีการแข่งเชียร์บนอัศจรรย์

นางสาว มนทิรา รัตนรินทร์ ประธานฝ่ายปฐมวัย สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ในนามคณะกรรมการจัดการแข่งขันกล่าวรายงาน เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัย ปลูกฝังการมีน้ำใจนักกีฬา และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครอบครัว จากนั้นเชิญธงกีฬาขึ้นสู่ยอดเสา และการแสดงของน้องๆอนุบาล ฟ้อนเพลงเจ้าดารารัศมี จำนวน 80 คน อย่างสวยงาม และร้องเพลงเชียร์ ทั้ง 4 สี รวมนักกีฬามากถึง 1,130 คน โดยนายพิชัย เลิศพงศ์อดิสร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ยังได้มอบเงินสนับสนุนจำนวน 300,000 บาท ในการจัดงาน จากนั้นนักกีฬาจำนวน 800 คน ได้เริ่มการแข่งขัน ซึ่งมีทั้งหมด 120 ประเภท เป็นประเภทลู่จำนวน 88 รายการ และประเภทลานจำนวน 32 รายการ เช่น การแข่งขันวิ่งระยะทาง 40 เมตร การแข่งขันวิ่งผลัดลูกแม่ การแข่งขันชักเย่อ การแข่งขันขี่ม้าก้านกล้วย การเดินกะลา การวิ่งวิบาก บรรยากาศสนุกสนาน ตะมุตะมิ