ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ เร่งขุดลอกผักตบชวา ในคลองแม่ข่า เพื่อปรับภูมิทัศน์ ขยายคลองแม่ข่า เป็นโอตารุเฟส 2 (คลิป)

เชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ เร่งขุดลอกผักตบชวา ในคลองแม่ข่า เพื่อปรับภูมิทัศน์ ขยายคลองแม่ข่า เป็นโอตารุเฟส 2 (คลิป)

13 มีนาคม 2024
204   0

Spread the love

เทศบาลนครเชียงใหม่ เร่งขุดลอกผักตบชวา ในคลองแม่ข่า เพื่อปรับภูมิทัศน์ ขยายคลองแม่ข่า เป็นโอตารุเฟส 2 เริ่มจากสะพานระแกงคลองโอตารุ ขึ้นไปทางทิศเหนือ อีกประมาณ 450 เมตร หรือถึงสะพานศรีดอนไชย เพื่อเชื่อมต่อไปยัง ย่านไนน์บาร์ซ่า ส่งเสริมการท่องเที่ยว เปลี่ยนคลองน้ำเสีย เป็นคลองน้ำใส


เทศบาลนครเชียงใหม่ นำเรือตัก กำจัดผักตบชวา บริเวณคลองแม่ข่า จากสะพานศรีดอนไชย ไปจนถึงสะพานระแกง ในตัวเมืองเชียงใหม่ ระยะความยาวประมาณ 450 เมตร เพื่อก่อสร้าง และปรับภูมิทัศน์ สองฝั่งคลอง ให้สวยงาม ตามโครงการคลองสวยน้ำใส ให้คลองแม่ข่า เฟส 2 ขณะนี้เริ่มลงมือก่อสร้าง ทำนั่งร้าน บริเวณริมตลิ่ง เพื่อทำเป็นทางเดิน รวมทั้งเจรจากับประชาชน ที่มีบ้านเรือน อยู่สองฝั่งคลอง ให้ปรับภูมิทัศน์ เปลี่ยนจากหลังบ้าน ให้เป็นหน้าบ้าน เหมือนคลองแม่ข่า ที่ผ่านชุมชนหัวฝาย และชุมชนกำแพงงาม จนกลายเป็นคลองโอตารุ เมืองไทย เป็นแหล่งท่องเที่ยว และเป็นจุดเช็คอินของนักท่องเที่ยว จนเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้รับรางวัล จากหลายหน่วยงาน และมีองค์กรปกครองท้องถิ่น จากทั่วประเทศ มาศึกษาดูงาน


สำหรับเฟส 2 นาย อัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ บอกว่า ก็จะมีการปรับภูมิทัศน์คลองแม่ข่าเฟส2 ขณะนี้เริ่มงานแล้ว เพื่อเชื่อมต่อจาก คลองโอตารุ เฟสแรก มีทางเดินเชื่อมต่อกันไปถึงสะพานศรีดอนไชย และสามารถเดิน ไปถึงแหล่งท่องเที่ยว ย่านไนน์บาร์ซ่าได้ แต่อาจยังต้องใช้เวลา ให้กับบ้านเรือนประชาชน ที่อยู่ริมสองฝั่งคลอง ได้ปรับตัวและปรับภูมิทัศน์หลังบ้านเป็นหน้าบ้าน และเตรียมพบกับคลองแม่ข่า เฟส2 นอกจากนั้น สำนักงบประมาณ ยังได้อนุมัติงบประมาณในการขยาย เฟส ที่ 3 อีก 2,700 เมตร