ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มอบกล้าไม้มีค่า 10 ชนิด ให้กับส่วนราชการ นำไปร่วมกันปลูก เพิ่มความสมบูรณ์ให้ธรรมชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ(คลิป)

เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มอบกล้าไม้มีค่า 10 ชนิด ให้กับส่วนราชการ นำไปร่วมกันปลูก เพิ่มความสมบูรณ์ให้ธรรมชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ(คลิป)

15 มิถุนายน 2024
299   0

Spread the love

จังหวัดเชียงใหม่ มอบกล้าไม้มีค่า 10 ชนิด ให้กับส่วนราชการ นำไปร่วมกันปลูก เพิ่มความสมบูรณ์ให้ธรรมชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบกล้าไม้ให้กับหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ “โครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” ซึ่งเป็น 1 ใน 10 โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ของรัฐบาล ที่ต้องการให้พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมกันแสดงถึงพลังแห่งความจงรักภักดี ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลยิ่งนี้ โดยได้มีการเชื่อมโยงสัญญาณร่วมกับการจัดพิธีในส่วนกลาง ซึ่งมี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ที่ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

.
สำหรับกิจกรรม ของจังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้ ได้มีการมอบกล้าไม้ให้แก่ส่วนราชการในจังหวัดฯ เป็นพันธุ์กล้าไม้มีค่าจำนวน 10 ชนิด ได้แก่ ต้นรวงผึ้ง ราชพฤกษ์ ทองอุไร เหลืองอินเดีย เหลืองปรีดียาธร นางพญาเสือโคร่ง อินทนิลน้ำ เสลา ทองกวาว และแคนา ชนิดละ 72 ต้น รวม 720 ต้น เพื่อนำไปปลูกในสถานที่ราชการและสถานที่ต่างๆ ตามความเหมาะสม พร้อมทั้งบำรุงรักษาต้นไม้ให้เจริญเติบโตงอกงาม อันเป็นการสนองพระราชดำริด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้