ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ เทศบาลเมืองแม่เหียะเน้นย้ำครูและผู้ปกครอง 6 มาตรการรับมือโควิด-19 เปิดภาคเรียน 1 กค.นี้

เชียงใหม่ เทศบาลเมืองแม่เหียะเน้นย้ำครูและผู้ปกครอง 6 มาตรการรับมือโควิด-19 เปิดภาคเรียน 1 กค.นี้

24 มิถุนายน 2020
575   0

Spread the love

เทศบาลเมืองแม่เหียะ จัดประชุมครูและผู้ปกครองสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เตรียมความพร้อมและชี้แนะ มาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ในโรงเรียนก่อนเปิดเทอม 1 ก.ค. นี้ ให้จัดเตรียมจุดล้างมือเพิ่ม เด็กนักเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัย ห้องเรียนต้องเว้นระยะห่าง ให้นักเรียนสลับกันมาโรงเรียน งดจัดกิจกรรม

วันนี้ 24 มิ.ย. 63 ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองแม่เหียะ นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ เป็นประธานในการประชุมครูและผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองแม่เหียะ ในการสร้างความเข้าใจ พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนและหน้ากากอนามัยให้เด็กนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดเทอม 1 ก.ค. นี้

นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะกล่าวว่า หลังจากที่รัฐบาลได้มีการประกาศให้ เปิดเทอม วันที่ 1 ก.ค. 2563 เทศบาลเมืองแม่เหียะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนในสังกัดเป็นอย่างมากจึงมีการจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมครู และผู้ปกครอง ให้มีความเข้าใจ และช่วยกัน เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ โควิด-19 อันจะส่งผลต่อสุขภาพและเศรษฐกิจ โดยให้เริ่มจากสร้างสุขลักษณะในครัวเรือนก่อน รวมถึงก่อนมีการเปิดเรียนมีการล้างทำความสะอาดอาคารเรียน และอุปกรณ์ต่างๆ ในโรงเรียน

นอกจากนี้มีการเตรียมความพร้อม 6 มาตรการ สร้างความปลอดภัยลดการแพร่ระบาด โดยใช้มาตรการของสาธารณสุขเป็นหลัก ประกอบด้วย
(1.) คัดกรองตรวจวัดไข้ก่อนเข้าสถานศึกษา คุณครูจะจัดให้เด็กนักเรียน เว้นระยะห่าง
(2.) สวมหน้ากาก จะต้องให้ให้เด็กๆสวมหน้ากากตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียน และผู้ปกครองต้องเตรียมหน้ากากอนามัยให้เด็กทุกวันพร้อมทั้งดูแลความสะอาดอยู่เสมอ
(3.) การล้างมือ มีการเพิ่มจุดล้างมือ พร้อมเจลแอลกอฮอร์ และให้ครูกำชับนักเรียนล้างมือสม่ำเสมอ ซึ่งเมื่อก่อนเด็กจะมีล้างมือก่อนที่จะรับประทานอาหารกลางวัน แต่ตอนนี้ต้องล้างมือก่อนเข้าโรงเรียน ล้างมือก่อนเข้าชั้นเรียน ถ้ามีการเปลี่ยนชั้นเรียนหรือเปลี่ยนพื้นที่จะต้องไปล้างมือ ก่อนแปรงฟัน หลังแปรงฟันก็ต้องล้างมือ ซึ่งทางโรงเรียนมีการจัดระบบการล้างมือสำหรับเด็กๆทุกคน รวมไปถึงต้องจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ ไว้รองรับนักเรียนอย่างเพียงพอ
(4.) การเว้นระยะห่าง มีการจัดระเบียบการเว้นระยะห่าง 1 เมตร และให้ดูความเหมาะสมในการรองรับนักเรียนในห้องเรียน รวมถึงกิจกรรมนอกห้องเรียนและโรงอาหาร มีการจัดรูปแบบการเรียนการสอนใหม่ โดยมีทางเลือกหลายรูปแบบ เช่น ทำพื้นที่ชั่วคราวในโรงเรียนเพื่อให้เกิดการเรียนแบบคู่ขนานกัน และใช้วิธีผลัดกันมาเรียน ส่วนโรงอาหารจัดจัดโต๊ะให้เว้นระยะห่าง ให้เด็กสลับเปลี่ยนกันเข้าโรงอาหารซึ่งทางได้ออกแบบเพื่อรักษาหลักการการเว้นระยะห่างอยู่แล้ว
(5.) การทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสที่มีการใช้ร่วมกันบ่อย ปกติแล้วโรงเรียนก็มีการจัดการเรื่องความสะอาดอยู่แล้ว แต่ตอนนี้ต้องเน้นมากขึ้นในจุดพื้นผิวสัมผัสทั้งหมด และ พื้นที่ที่เด็กต้องไปใช้ร่วมกัน
(6.) ลดความแออัด ไม่จัดกิจกรรมที่มีการสัมผัส ร่วมกัน ซึ่งทางโรงเรียนอาจจะต้องยกเลิกกิจกรรม จะต้องไม่ให้มีการแออัดมากเกินไป เช่น การจัดกีฬาสี หรือการจัดการแข่งขันบางอย่างที่มีการรวมกลุ่มกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้อาจต้องงด หรือ ต้องยกเลิกไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

โดยเทศบาลเมืองแม่เหียะได้ดำเนินการตามนโยบาย และมาตรการอย่างต่อเนื่องไปจนถึงในระดับพื้นที่ กระบวนการนี้ไม่ได้ทำในเฉพาะสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองแม่เหียะเท่านั้น แต่จะทำทุกๆโรงเรียน ในเขตพื้นที่เมืองแม่เหียะ ซึ่งจะเชื่อมโยงกับการบริหารจัดการ เช่น ให้ทุกโรงเรียนมีการจัดชั้นเรียนใหม่ มีการเติมอุปกรณ์การเรียนให้เด็ก มีความจำเป็นที่จะต้องล้างมือบ่อยๆ โรงเรียนต้องจัดจุดล้างมือเพิ่มขึ้นจากเดิม โรงอาหารอาจต้องไปทำฉากกั้น เพื่อให้เด็กเข้าไปใช้โรงอาการ อย่างไรก็ตาม หากมีการเปิดเทอม จะมีการดำเนินการจัดชุดปฏิบัติการลงพื้นที่เพื่อดูความพร้อมและให้คำแนะนำที่เหมาะสมในสถานศึกษาในพื้นที่ทุกแห่งต่อไป

ขอบคุณภาพข่าวจากเทศบาลเมืองแม่เหียะ