ข่าวทั่วไทย » (คลิป)เชียงใหม่ จิตอาสาและชาวตำบลสุเทพ ฝึกทักษะการป้องกันและดับไฟป่า

(คลิป)เชียงใหม่ จิตอาสาและชาวตำบลสุเทพ ฝึกทักษะการป้องกันและดับไฟป่า

5 มีนาคม 2020
770   0

Spread the love

จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนชาวตำบลสุเทพ ฝึกทักษะการป้องกันและดับไฟป่า เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้จริงเมื่อเกิดเหตุไฟป่าในพื้นที่

วันนี้ (5 มี.ค. 63) เทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ จิตอาสาพระราชทาน และพี่น้องประชาชนในพื้นที่กว่า 1,000 คน เข้ารับการฝึกอบรมและฝึกทักษะในการป้องกันไฟป่า ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เทศบาลตำบลสุเทพได้บูรณาการกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายจัดขึ้น ภายใต้โครงการอบรมอาสาสมัครไฟป่า ประจำปี 2563 และกิจกรรมจิตอาสา “รวมพลังจิตอาสา แก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน” โดยมี พลตำรวจตรี ประจวบ วงศ์สุข ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 เป็นประธานเปิดงานครั้งนี้ เพื่อสร้างเครือข่ายแนวร่วมภาครัฐและภาคเอกชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า โดยการฝึกทักษะเพื่อให้ประชาชนได้มีประสบการณ์ในการดับไฟป่า ทั้งการได้รู้จักกับอุปกรณ์ที่ใช้ดับไฟป่า การใช้อุปกรณ์ดับไฟป่า และวิธีการดับไฟป่าอย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งจะช่วยทำให้ผู้ที่ผ่านการฝึกทักษะสามารถรับมือและแก้ไขปัญหาไฟป่าได้เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นจริง

โดยในวันนี้ ได้ให้เจ้าหน้าที่ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ ฝึกทักษะในการป้องกันไฟป่า ด้วยการทำแนวกันไฟ เพื่อแยกเชื้อเพลิงออกจากจุดที่เกิดไฟป่าไม่ให้เกิดการลุกลาม ซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาชนสามารถทำได้ โดยใช้อุปกรณ์ใกล้ตัวที่มีอยู่ตามบ้านเรือน เช่น ไม้กวาด คราด จอบ มีด และที่ฉีดพ่นน้ำ

นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำสำหรับสร้างความชุ่มชื้นให้กับผืนป่า ทำให้ผืนป่าในพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ ไม่ก่อให้เกิดไฟป่าได้ง่าย และยังสามารถใช้เป็นแหล่งน้ำสำหรับใช้ในการดับไฟป่าได้อีกด้วย และจากนี้ไป เทศบาลตำบลสุเทพจะถือให้เป็นกิจกรรมและเป็นวัฒนธรรมของชาวตำบลสุเทพ ที่จะช่วยกันปกป้องบ้านเมือง และทำให้ป่าไม้ใกล้เมือง ดอยสุเทพ-ปุย มีระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์ เพื่อลมหายใจที่ดีของชาวเชียงใหม่ และเพื่อให้จิตอาสาพระราชทานจากทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ รวมถึงสร้างความรักความสามัคคีของประชาชนทุกหมู่เหล่า เพื่อให้ประเทศชาติเกิดความมั่นคงและยั่งยืน

ขอบคุณภาพ- ข่าว จากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่