ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ ที่ปรึกษา นายก ทต.เชิงดอย ลงพื้นที่แจกเมล็ดพันธุ์ผักให้ชาวบ้าน ปลูกในวันที่ 13 ต.ค.

เชียงใหม่ ที่ปรึกษา นายก ทต.เชิงดอย ลงพื้นที่แจกเมล็ดพันธุ์ผักให้ชาวบ้าน ปลูกในวันที่ 13 ต.ค.

12 ตุลาคม 2020
595   0

Spread the love

วิรัช บัวชุม ที่ปรึกษา นายก ทต.เชิงดอย ลงพื้นที่แจกเมล็ดพันธุ์ผักให้ชาวบ้าน ปลูกในวันที่ 13 ต.ค.

นายวิรัช บัวชุม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ได้ร่วมกับนางสาวโสรัตยา บัวชุม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลเชิงดอย ได้นำพันธุ์กล้าไม้ได้แก่ พริกชี้ฟ้า พริกขี้หนู มะเขือเปราะ มะเขือเจ้าพระยาจำนวน 150 ต้น ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเมล็ดพันธุ์ผัก ได้แก่พันธุ์ผักบุ้ง ผักกาด จำนวน 300 ถุง โดยได้รับสนับสนุนเมล็ดพันธ์จาก ศูนย์เรียนรู้ตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแหล่งเรียนรู้เกษตรผสมผสานของนางสาวโสรัตยา บัวชุม แจกจ่ายให้กับราษฎรในหมู่บ้าน โดย น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ร่วมจัดกิจกรรมตามพระราชดำริ เพื่อขยายผลให้ราษฏร จำนวน 150 ครัวเรือน นำไปปลูกลดรายจ่ายในครัวเรือน และส่งเสริมเศรษฐกิจในหมู่บ้าน ณ หมู่บ้านป่าสักน้อย ในวันที่ 13 ตุลาคม 2563 ที่จะถึงนี้