ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ “ส.ว.ก๊อง” ประกาศลั่นสู้เต็ม 100 ในนามพรรคเพื่อไทย ชิงตำแหน่ง นายกอบจ.

เชียงใหม่ “ส.ว.ก๊อง” ประกาศลั่นสู้เต็ม 100 ในนามพรรคเพื่อไทย ชิงตำแหน่ง นายกอบจ.

30 ตุลาคม 2020
1121   0

Spread the love

“ส.ว.ก๊อง” ประกาศลั่นสู้เต็ม 100 ในนามพรรคเพื่อไทย ชิงตำแหน่งนายกอบจ.และส.อบจ.เชียงใหม่ 2 พ.ย.ยกทีมไปสมัครก่อนพร้อมเปิดตัวยิ่งใหญ่ ที่ยิมเนเซี่ยม 2 สนามฯ 700 ปี

ที่ภัตราคารเจี่ยท้งเฮง นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร อดีตสมาชิกวุฒิสภาหรือ “ส.ว.ก๊อง” ว่าที่ผู้สมัครนายกอบจ.เชียงใหม่ “พรรคเพื่อไทย” แถลงข่าวเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครนายกอบจ.และสมาชิกส.อบจ.เชียงใหม่ ทั้ง 42 เขตเลือกตั้ง 25 อำเภอ ของพรรคเพื่อไทย ในการลงชิงชัยเลือกตั้งนายกอบจ.- ส.อบจ. เชียงใหม่ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 นี้

“ส.ว.ก๊อง” ว่าที่ผู้สมัครนายกอบจ.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า ในขณะนี้ กกต.ได้มีประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) แล้วในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 นี้ โดย กกต.เชียงใหม่กำหนดวันรับสมัครในระหว่างวันที่ 2-6 พ.ย.63 ในส่วนของพรรคเพื่อไทย ได้ประกาศที่จะสนับสนุนการเลือกตั้งท้องถิ่นและส่งผู้สมัครลงชิงตำแหน่งนายกอบจ.เชียงใหม่และส.อบจ.เชียงใหม่ ตั้งแต่ปีที่ผ่านมา

นายพิชัย กล่าวอีกว่า “สำหรับตนเอง ได้เตรียมตัวที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งนายกอบจ.เชียงใหม่ตั้งแต่ปี 2557 นับตั้งแต่ที่ทำงานในตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เชียงใหม่ได้ 6 ปี ซึ่งขณะนั้นตามรัฐธรรมนูญปี 2550 กำหนดคุณสมบัติว่าผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นได้จะต้องลาออกจากตำแหน่งทางการเมืองไม่น้อยกว่า 2 ปี ซึ่งตนก็ลาออกและเตรียมตัวมาตั้งแต่นั้นด้วยความมุ่งมั่นที่อยากทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ของจ.เชียงใหม่ ให้เจริญก้าวหน้า” และเมื่อปี 62 ที่มีการเลือกตั้งส.ส.พรรคเพื่อไทยได้คะแนนสูงเป็นอันดับ 1 แต่ไม่สามารถบริหารประเทศได้ด้วยข้อจำกัดจากรัฐธรรมนูญ ดังนั้นพรรคเพื่อไทย จึงมีนโยบายที่จะมาช่วยคิดและทำเพื่อให้เข้าถึงประชาชนในระดับพื้นที่ จึงได้ติดต่อตนเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งนายกอบจ. เชียงใหม่ ในนามของพรรค ซึ่งตนเห็นว่าพรรคเพื่อไทยมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถจึงตัดสินใจที่จะลงในนามของพรรคเพื่อไทยและได้เปิดตัวตั้งแต่ปีที่แล้ว


“ตนเตรียมตัวมานาน รอจนกระทั่งกกต.ประกาศให้มีการเลือกตั้ง ขณะเดียวกันว่าที่ผู้สมัครส.อบจ. เชียงใหม่ ในทีมพรรคเพื่อไทยทั้ง 42 เขต 25 อำเภอนี้ผมเป็นผู้คัดเลือกและให้นโนบายไปนานและได้ย้ำเสมอว่าคนที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งในทีมพรรคเพื่อไทยจะต้องเป็นคนที่มีใจ อาสาเสียสละ มีความพร้อมของครอบครัว ทุกคนล้วนมีความรู้ ความสามารถ ดังนั้นจะต้องเข้าถึง เข้าใจและรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ของตนเอง ทุกคนต้องลงพื้นที่ ไม่ให้มีการซื้อเสียงหรือใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นหากใครฝ่าฝืนผมจะไม่เอาไว้ในทีม” นายพิชัยกล่าว


สำหรับผู้สมัคร ส.อบจ. เชียงใหม่ 42 เขต 25 อำเภอมี นายสมบูรณ์ บุญเรือง อ.เมือง เขต 1, นางสาวธิดารัตน์ ศิริวิทยากร อ.เมือง เขต 2, นางจิรันภรณ์ เตโชฬาร อ.เมือง เขต 3, นายโกวิทย์ พิริยะอานันต์ อ.เมือง เขต 4, นายพิรุณ พรฤิทธิ์ อ.เมือง เขต 5, จ.ส.ต.วัฒนะ ณ เชียงใหม่ อ.ฝาง เขต 1,นางอารีย์ สุริยะ อ.ฝาง เขต 2, นายสายันต์ ปัญโญ อ.ฝาง เขต 3, นายสังคม แสนบุดดี อ.สันทราย เขต 1, นายศรันญ์ ใจคำ อ.สันทราย เขต 2, นางมยุรา ตุ่นแก้ว อ.สันทราย เขต 3, นายเสฎฐวัจน์ เสทธะยะ อ.ดอยสะเก็ด เขต 1, นายฉลอง เครื่องนันตา อ.ดอยสะเก็ด เขต 2, นางวิทยาลักษณ์ สามใจ อ.หางดง เขต 1, นายกมลศิษฐ์ โรจน์ธนวิภัช อ.หางดง เขต 2, น.ส.อนรรฆวี จำรัสวุฒิกุล อ.สันกำแพง เขต 1, น.ส.ณัฐกฤตา พ่วงตรง อ.สันกำแพงเขต 2, นายสุริยนต์ ปันทะนะ อ.สันป่าตอง เขต 1, นายนพดล ทรายมูล อ.สันป่าตอง เขต 2, นายศักดิ์ดาว ห่านตระกูล อ.เชียงดาว เขต 1, นายสัญญา ไวยเนตร อ.เชียงดาว เขต 2, ร.ต.ต.วรพงษ์ วรคันธา อ.แม่อาย เขต 1, นายวิชัย ใจพิแสง อ.แม่อาย เขต 2, นางศุภกานต์ สุประการ อ.สารภี เขต 1, นายชูเดช เกตุชูรัตน์ อ.สารภี เขต 2, นายชาติชาย พานิช อ.แม่แตง เขต 1, นายทิง วรวงษ์ อ.แม่อตง เขต 2, นายปริญญา ยาสมุทร์ อ.แม่ริม เขต 1, นายมนตรี ลิ้มคำ อ.แม่ริม เขต 2, นายปกรณ์ กันทะจันทร์ อ.จอมทอง เขต 1, นายไชยวัฒน์ ใหญ่พงศ์ อ.ไชยปราการ เขต 1, ร.ต.อ.สมชาญ อมรบุตร อ.ดอยเต่า เขต 1, นายธาดา พรหมเสนใจ อ.ดอยหล่อ เขต 1, นางพรพิมล สิริเจริญพร อ.พร้าว เขต 1, นายบวร สุริยะขัยพันธ์ อ.แม่แจ่ม เขต 1, นายสิงห์คำ ภูวินศักดิ์สกุล อ.แม่วาง เขต 1, นายผจญ สุขติ๊บ อ.แม่ออน เขต 1, นายเวโรจน์ โกฎฉกรรจ์ อ.สะเมิง เขต 1, นายนิรันดร์ จิ่งตามน อ.เวียงแหง เขต 1, นายณัฐวุฒิ มารุ่งเรือง อ.อมก๋อย เขต 1, นายประเสริฐ ทาหล้า อ.ฮอด เขต 1 และนายมณฑล บรรณพร อ.กัลยาณิวัฒนา เขต 1