ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ สหกรณ์การเกษตรพร้าวขายข้าวให้แอมเวย์เริ่มส่งปีใหม่

เชียงใหม่ สหกรณ์การเกษตรพร้าวขายข้าวให้แอมเวย์เริ่มส่งปีใหม่

20 ธันวาคม 2020
621   0

Spread the love

เกษตรกรปลูกข้าวหอมมะลิได้เฮ สหกรณ์การเกษตรพร้าวขายข้าวให้แอมเวย์เริ่มส่งปีใหม่

นายนิกร ทะกลกิจ ประธานสหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ได้ประชุมสรุปเรื่องการส่งข้าวหอมมะลิของสหกรณ์ในเดือนมกราคม พ.ศ.2564 ที่ต้องส่งข้าวหอมมะลิ 100% ให้ลูกค้ารายใหญ่ คือ แอมเวย์ กำหนดการส่งในต้นปีหน้า ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเริ่มต้นปีใหม่แล้วมีลูกค้าให้ส่งข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพดีที่สุดในภาคเหนือเพื่อส่งถึงผู้บริโภคทั่วประเทศได้รับประทานข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพและได้มาตราฐานสากล ซึ่งมาตรฐานที่ได้รับ มีมาตราฐานการผลิตในโรงสี GMP Codex, HACCP, ISO 9001-9008, ISO 2200-2005 มกษ. 4403-2553 มาตราฐานผลิตภัณฑ์ มกษ.4000-2546, อย., ฮาลาน, OTOP และ สมส. และยังได้รับมาตรฐานอื่นๆอีกจำนวนมาก

พื้นที่ปลูกข้าวของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรพร้าว อ.พร้าว อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ จ.เชียงใหม่ ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ 89 กม. พื้นที่ อ.พร้าว ล้อมรอบด้วยป่าไม้และภูเขา มีพื้นที่ราบลุ่มเป็นบางส่วน มีพื้นที่ 2,021 ตรม.ประชากรส่วนใหญ่ทำการเกษตร ทำให้เกษตรกรจึงรวมตัวจัดตั้งเป็นสหกรณ์การเกษตรพร้าวขึ้นเมื่อวันที่ 9 ก.ย.2520 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ อ.พร้าวเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

อ.พร้าว มีแหล่งต้นน้ำของแม่น้ำแม่งัดที่ไหลลงสู่แม่น้ำปิง จึงมีแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ สหกรณ์การเกษตรพร้าว ได้ส่งเสริมให้สมาชิกปลูกข้าวคุณภาพแบบครบวงจรเพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ รวมทั้งผลผลิตคุณภาพมาตราฐานตามความต้องการของตลาด สร้างมูลค่าภายใต้นโยบาย “มุ่งมั่นในการค้าการผลิตสินค้าคุณภาพและปลอดภัย เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง” และสอดคลองกับแผนการเชื่อมโยงงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ การผลิตข้าวครบวงจร มาตราฐานสินค้าเกษตร

สหกรณ์การเกษตรพร้าว มีโรงสีข้าวสารคุณภาพจากแหล่งต้นนำที่ดี การันตีระดับสากล ธนาคารข้าวสถาบันการเกษตรเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกสหกรณ์และการเกษตรทั่วไป เป็นแหล่งสำรองเมล็ดพันธุ์และปัจจัยการผลิตทางการเกษตรรวมทั้งเครื่องอุปโภคบริโภค ยืมไปใช้ในการประกอบอาชีพทางการเกษตรและการดำรงชีพได้อีกด้วย ยังมีบริการด้านต่างๆ มี ธุรกิจสินเชื้อ ธุรกิจผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ธุรกิจรับฝากเงิน ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย และธุรกิจปั๊มน้ำมัน และธุรกิจแปรรูปต่างๆอีกด้วย ผู้สนใจศึกษาดูงานและสั่งสินค้าติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด เลขที่ 256 ม.4 ถนนปิงโค้ง-พร้าว อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ www.coopthai.com / proud เวลา 09.00-15.00 น.ทุกวัน(หยุดวันเสาร์-อาทิตย์).