ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ เศรษฐีใจบุญพร้อมกัลยาณมิตร ร่วมทำบุญถวายข้าวสารกว่า 2 ตัน และน้ำดื่มกว่า 1,200 ขวด ให้กับพระสงฆ์

เชียงใหม่ เศรษฐีใจบุญพร้อมกัลยาณมิตร ร่วมทำบุญถวายข้าวสารกว่า 2 ตัน และน้ำดื่มกว่า 1,200 ขวด ให้กับพระสงฆ์

9 เมษายน 2021
848   0

Spread the love

เศรษฐีใจบุญพร้อมกัลยาณมิตร ร่วมทำบุญถวายข้าวสารกว่า 2 ตัน และน้ำดื่มกว่า 1,200 ขวด ให้กับพระสงฆ์วัดป่าไผ่ อำเภอเวียงแหง และวัดเจ็ดลิน จังหวัดเชียงใหม่ นำไปให้พระภิกษุสามเณรกว่า 100 รูปฉันท์ในช่วงโควิค 19

พ่อครูสมบูรณ์ กันทะปา อายุ 88 ปี คหบดีเชียงใหม่และกัลยาณมิต ใจบุญ ร่วมทำบุญถวายข้าวสารจำนวน 100 ถุง น้ำหนักกว่า 2 ตัน และน้ำดื่มอีกจำนวน 1,200 ขวด โดยถวายข้าวสารจำนวน 50 ถุง น้ำหนัก 1.25 ตันและน้ำดื่ม 600 ขวดให้กับพระครู ปราการวรศาสตร์ เจ้าอาวาสวัดป่าไผ่ อำเภอเวียงแหง และเป็นผู้อำนวยการ โรงเรียนเวียงแหงปริยัติศาสตร์ ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีสามเณรนักเรียนมากกว่า 100 รูป และข้าวสาร อีก จำนวน 50 ถุง น้ำหนัก 1. 25 ตัน น้ำดื่มอีก 600 ขวด ถวายให้กับ พระมหาวิศณุ จารุธัมโมเจ้าอาวาสวัดเจ็ดลิน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อนำไปให้พระภิกษุ และสามเณร ของทางวัดฉันท์ ในช่วงโควิค 19

กิจกรรมครั้งนี้ จัดที่บริเวณบ้านพัก พ่อครูสมบูรณ์ ในย่านชุมชนบ้านเมืองลัง ตำบลป่าตัน ในตัวเมืองเชียงใหม่ เป็นไปแบบชีวิตวิถีใหม่ นิว นอ มอล