ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ กองกำลังผาเมือง พร้อมสนับสนุนกำลังพลชุดดับไฟป่าและอากาศยาน

เชียงใหม่ กองกำลังผาเมือง พร้อมสนับสนุนกำลังพลชุดดับไฟป่าและอากาศยาน

17 มีนาคม 2020
764   0

Spread the love

ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง เผย พร้อมสนับสนุนกำลังพลชุดดับไฟป่า และอากาศยาน เพื่อใช้ในภารกิจดับไฟป่า ตลอดตามแนวชายแดน


พลตรี ถนัดพล โกศัยเสวี ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง เปิดเผยว่า กองกำลังผาเมือง พร้อมให้การสนับสนุนกำลังพลชุดดับไฟป่า และอากาศยาน เพื่อใช้ในภารกิจการดับไฟป่า ลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตลอดตามแนวชายแดน รวมถึงได้เดินทางไปพบปะพัฒนาสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการกับส่วนราชการฝ่ายสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อขอความร่วมมือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่และผลกระทบที่ได้รับจากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตามนโยบายของรัฐบาลและกองทัพบก

อย่างไรก็ดีในห่วงที่ผ่านมา ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เพิ่มสูงขึ้นจนเกินค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ โดยประเด็นในการหารือ และขอความร่วมมือ ในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน คือ สถานการณ์ไฟป่า และหมอกควัน มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในระดับภูมิภาคของทั้งสองประเทศ ซึ่งฝ่ายไทยยินดีให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าฝ่ายพลเรือน รวมถึงอุปกรณ์ เครื่องมือในการดับไฟป่าในพื้นที่ตอนในจังหวัดท่าขี้เหล็ก หากมีการร้องขอการสนับสนุนจากสาธารณรัฐสหภาพเมียนมา ในกรณี กำลังฝ่ายพลเรือนไม่เพียงพอ กองกำลังผาเมือง พร้อมสนับสนุนชุดดับไฟป่า จาก หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 เตรียมพร้อม ณ ที่ตั้งตามฐานปฏิบัติการ จำนวน 26 ชุดปฏิบัติการ พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการภาคพื้นดินและชุดปฏิบัติการการบินทหารบก และอากาศยาน เฮลิคอปเตอร์รุ่น ฮท.212 รวมถึงกำลังจากกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 326 และกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 327 ในเบื้องต้นได้สนับสนุนอุปกรณ์ดับไฟป่าให้สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จำนวน 10 ชุด


ทั้งนี้ ในส่วนของพื้นที่เสี่ยง และพื้นที่เสี่ยงซ้ำซาก ใน 5 อำเภอชายแดนของจังหวัดเชียงใหม่ กองกำลังผาเมือง จัดกำลังสนับสนุนจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 พร้อม เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ในภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน รวมทั้งการเข้าร่วมการลาดตระเวน และดับไฟป่าในพื้นที่ที่ยากลำบาก