ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ ชาวลาหู อ.ฝาง เข้ายืนหนังสือกับ รมช.มหาดไทย ขอช่วยเหลือเรื่องที่ทำกิน

เชียงใหม่ ชาวลาหู อ.ฝาง เข้ายืนหนังสือกับ รมช.มหาดไทย ขอช่วยเหลือเรื่องที่ทำกิน

30 ตุลาคม 2021
517   0

Spread the love

ชาวเขาเผ่าลาหูบ้านหนองเต่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เดินทางมายื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาไทย ขอช่วยเหลือ เรื่อง ขอสิทธิครอบครองทำกินในที่ดินตามกฏหมาย

ที่โรงแรมเวียงงามล้านนาวิลล่า รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมนายนราพัฒน์ แก้วทอง รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ดูแลพื้นที่ภาคเหนือ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ เข้ารับหนังสือร้องเรียนจากกลุ่มชาวบ้านชนเผ่าในพื้นที่บ้านหนองเต่า หมู่ 10 ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ขอสิทธิครอบครองทำกินในที่ดินตามกฏหมาย

ตัวแทนชาวบ้านบอกว่า กลุ่มตนมาชาวบ้านหนองเต่า เดินทางมายื่นหนังสือให้กับนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับเรื่องที่ทำกิน ที่อยู่ ซึ่งชาวบ้านเข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าวนี้นานกว่า 5 ปีแล้ว แต่ไม่มีเอกสารที่ทางราชการออกให้ได้ ไม่ว่าจะเป็น สปก.หรือเอกสารโฉนดที่ดินที่ทางราชการออกให้ จึงอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีความชัดเจน ไปยื่นขอเอกสารต่างๆ ไปยื่นขอทำ GAP จากกรมวิชาการพืชก็ไม่ได้ ไม่ยื่นทำหนังสือขอมิเตอร์ค่าไฟฟ้าก็ไม่ได้ จึงได้มาขอความอนุเคาะห์จากท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาไทย จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

สำหรับบ้านหนองเต่า หมู่ 10 ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวชนเผ่าลาหู และกลุ่มชาวไทยใหญ่ปะบนกัน มีประชากรทั้งหมดประมาณ 500 คน กว่า 80 หลังคาเรือน