ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ กองทัพภาคที่ 3 เตรียมจัดตั้งกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ

เชียงใหม่ กองทัพภาคที่ 3 เตรียมจัดตั้งกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ

5 พฤศจิกายน 2021
555   0

Spread the love

กองทัพภาคที่ 3 เตรียมจัดตั้งกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ( บก.คฟป.ทภ.๓ สน. ) ที่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อควบคุมการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง ประจำปีงบประมาณ 2565

พลตรี ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 เปิดเผยว่า กองทัพภาคที่ 3 เตรียมจัดตั้งกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ( บก.คฟป.ทภ.๓ สน. ) ที่ สโมสรยอดทัพบันเทิง กองพลทหารราบที่ 7 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จว.ช.ม. ห้วงตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 64 – 30 เม.ย. 65 ตามแผนงานยุทธศาสตร์การเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ โครงการป้องกันการบุกรุกและทำลายพื้นที่ป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ 2565 รายการลาดตระเวนควบคุมไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง เพื่ออำนวยการควบคุมการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยให้มีการจัดตั้งชุดรณรงค์ปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือของกองทัพภาคที่ 3 จำนวน 15 ชุด ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อให้มีหน้าที่ในการรณรงค์สร้างการรับรู้และปลุกจิตสำนึก ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน ในพื้นที่เฝ้าระวัง แจ้งเตือนการเกิดไฟป่าและป้องกันไฟป่ามิให้เกิดไฟป่าขั้นรุนแรง

ทั้งนี้ การจัดตั้งกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ในครั้งนี้ จะเป็นการบูรณาการความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง โดยการจัดกำลังพล ยุทโธปกรณ์ ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม