ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ จัดอบรมสืบสานวัฒนธรรมอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่ จัดอบรมสืบสานวัฒนธรรมอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

16 ธันวาคม 2021
373   0

Spread the love

ศิลปวัฒนธรรมมีอยุ่ทุกชุมชนมีความเป็นมาเนิ่นนานและมีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชน ทางอำเภอไชยปราการนั้นก็เหมือนกันมีวัฒนธรรมที่งดงามและสืบต่อกันมาหลายร้อยปีทั้งมรดกภูมิปัญญาที่โดดเด่นแต่กำลังจะสูญหายไป

พระครูสถิตธรรมภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอไชยปราการเป็นประธานนำการอบรมพร้อมนายจีรชาติ ซื่อตระกูล นายอำเภอไชยปราการ นายขจรศักดิ์ วงศ์สุข ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอไชยปราการ ได้นำประชุมอบรมเพื่อจะอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่ร่วมกันรักษาสืบสานมาเนินนานให้อยุ่สืบต่อไป ตลอดทั้งส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของอำเภอไชยปราการการฟ้อนเล็บ ดนตรีพื้นเมือง การขึ้นต้าวทั้ง5 ตัวหนังสือเมืองทั้งเขียนอ่าน เครื่องสักการะแบบล้านนาโบราณ ประเพณีตานข้าวใหม่เดือน5เป็ง โหราศาสตร์ท้องถิ่น ประเพณีสรงน้ำพระเจ้าตนหลวง ประเพณีแห่ไม้ก้ำ หมอเมืองพื้นบ้าน เครื่องปั้นดินเผา สล่าตีมีด ผ้าทอกระเหรี่ยง การเทศน์มหาชาติหรือตั้งธรรมหลวง

ร่วมจัดทำประวัติอำเภอไชยปราการและสถานที่ท่องเที่ยว วัดป่าไม้แดงพระเจ้าพรหมมหาราช ประวัติพระเจ้าพรหมมหาราช วัดถ้ำตับเตา บ้านถ้ำง๊อบค่านกองพล93จีนคณะชาติกองทัพที่3 กาดเมืองผี พระธาตุจอมคีรี แล้วจัดทำข้อบังคับสภาวัฒนธรรมอำเภอไชยปราการ และร่วมสำรวจฐานข้อมูลประวัติหมู่บ้าน ประวัดวัดต่างๆแหล่งโบราณสถาน เพื่อจะได้ทำเป็นเอกสารหลักฐานเพื่อคนรุ่นใหม่จะได้ศึกษาเรียนรู้ต่อไปและร่วมในการสืบสานสืบทอดต่อๆกันไปไม่ให้สูญหาย