ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม อำเภอฝาง จัดอบรมป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

เชียงใหม อำเภอฝาง จัดอบรมป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

16 ธันวาคม 2021
409   0

Spread the love

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝางอำเภอฝาง จัดอบรมป้องกันอุบัติเหตุทางถนน จากสถิติในทุกๆปีจะมีอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

จากสถิติในทุกๆปีจะมีอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ หรือเทศกาลต่างๆมีเหตุจำนวนมากทั้งเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ร่วมใช้ถนนจากหลายสาเหตุและหลักๆก็จะเสพแล้วขับเมาแล้วขับ ทำให้เกิดอุบัติเหตุมากครั้ง ทางกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง วันที่ 15 ธันวาคม 2564

นางชุลีกรณ์ แนวณรงค์ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง มอบหมายให้ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ และกลุ่มยุทธศาตร์และแผนงาน พร้อมด้วยอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอฝาง จัดโครงการอบรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ณ เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแก้ไขและพัฒนาพฤติกรรมและนิสัยของผู้กระทำผิด ในฐานความผิดขับรถขณะเมาสุรา ด้วยการบูรณาการองค์ความรู้ “3 ร” ได้แก่ 1. เรียนรู้ คือ การเรียนรู้ เพื่อทราบถึงหลักกฎหมายจราจรทางบก 2. ระวัง คือ แนวทางการป้องกันและลดการเกิดอุบัติบนท้องถนน เช่น การมีสติและความไม่ประมาท การสร้างความตระหนักถึงผลกระทบจากการดื่มสุราที่จะส่งผลต่อความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะ

ตลอดจนการคำนึงถึงความพร้อมของร่างกายและสภาพรถก่อนเดินทาง และ 3. รักษา คือการเยียวยาเมื่อเกิดอุบัติเหตุ และสิทธิอันพึงมีพึงได้ โดยการบูรณาการองค์ความรู้ดังกล่าวจำเป็นต้องประสานความร่วมมือเทศบาลตำบลสันทราย ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน ภาคีเครือข่ายทางสังคม และองค์กรภาคประชาชน เพื่อการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความปลอดภัยในชุมชนและบนท้องถนนโดยมีวิทยากรจากแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลฝาง กลุ่มเครือข่ายประกันภัย เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครฯสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝาง ที่มาร่วมอบรมให้ความรู้กับกลุ่มผู้ถูกคุมประพฤติ