ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ จัดเสวนาปัญหาทุ่งเลี้ยงสัตว์สันพระนอน แม่เหียะ

เชียงใหม่ จัดเสวนาปัญหาทุ่งเลี้ยงสัตว์สันพระนอน แม่เหียะ

29 ธันวาคม 2021
525   0

Spread the love

ชาวบ้านบ้านสันพระนอน ถกปัญหาทุ่งเลี้ยงสัตว์บ้านสัตว์พระนอน มีนักวิชาการ นักกฎหมาย ทม.เมืองแม่เหียะ จัดเสวนา “ไม่เห็นด้วยกับการขอใช้และถอนสภาพที่ดินที่เลี้ยงสัตว์บ้านสันพระนอน” ของ จนท.รัฐ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดตั้ง สนง.เกษตรพื้นที่สูง ซึ่งใช้ที่ดินโดยผิดกฎหมายมานานกว่า 50 ปี

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 28 ธ.ค.2564 ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองแม่เหียะ(ชั้น3) ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ได้มีการประชุมเสวนาการแก้ไขปัญหาที่ดินสาธารณประโยชน์สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน กรณีทุ่งเลี้ยงสัตว์บ้านสันพระนอน เมื่อรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยวินิจฉัยยกอุธรณ์ของกรมส่งเสริมการเกษตร ที่จัดสร้าง สนง.เกษตรพื้นที่สูง ไม่เห็นด้วยกับการขอใช้และถอนสภาพที่ดินทุ่งเลี้ยงสัตว์บ้านสันพระนอน อยู่ในเขตดูแลของ ทม.แม่เหียะ

ในห้องประชุม นายเศวต เวียนทอง รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ เป็นประธานเปิดการประชุม ได้เสวนาทบทวนประวัติศาสตร์ 50 ปีกับการเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณะสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในพื้นที่ทุ่งเลี้ยงสัตว์บ้านสันพระนอน โดยมีนายดี จันทคลักษณ์ อดีตกำนันตำบลแม่เหียะ 1 ใน 15 คน ผู้ฟ้องคดีรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย โดยชาวบ้านหรือราษฏรผู้ทูลเกล้าถวายฏีกาขอพระราชทานความเป็นธรรม และนายประหยัด จตุพรพิทักษ์กุล ศูนย์พิทักษ์สิทธิชุมชนตำบลแม่เหียะ อีกท่านหนึ่งที่ร่วมดำเนินการฟ้องคดีรัฐมนตรีกระทรวงมหาไทย (รมว.มหาดไทย) ผู้เข้าร่วมเสวนายังมีตัวแทนชาวบ้าน นางอำพร ธนากูล กำนัน ตำบลแม่เหียะ พร้อมชาวบ้านมาร่วมเสวนา ต่อมา นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ เดินทางเข้าร่วมเสวนาในเวลาต่อมา

ที่ประชุมเสวนาได้รับฟังข้อเสนอจากนักกฎหมายและนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลเมืองแม่เหียะ และประชาชนตำบลแม่เหียะควรต้องทำอย่างไร เมื่อรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยวินิจฉัยยกอุธรณ์ของกรมส่งเสริมการเกษตร ไม่เห็นด้วยกับการขอใช้และถอนสภาพที่ดินที่เลี้ยงสัตว์บ้านสันพระนอน มีผู้ร่วมเสวนา นำโดยนายเศวต เวียนทอง ทนายความผู้ฟ้องคดี และในฐานะรองนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ และนายไพสิฐ พาณิชยกุล ศูนย์บริการกฎหมาย คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ดร.เชิงพร เรืองสวัสดิ์ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มช., นายสุมิตรชัย หัตถสาร ศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น และตัวแทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเสวนา

ในที่ประชุมยังได้แจ้งถึงความคืบหน้าถึงที่ดินทุ่งเลี้ยงสัตว์บ้านสันพระนอน โดยเทศบาลเมืองแม่เหียะทำอะไรบ้าง หลังจากที่ได้รับเลือกตั้ง นายก.แม่เหียะ ตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค.2564 โดยนายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ กล่าวว่า ปัญหานี้ทางพ่อกำนันดี จันทคลักษณ์ ถามในที่ประชุมแล้วว่า ใครจะเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายเพื่อให้กรมส่งเสริมการเกษตรที่อาศัยอยู่ในที่ดินดังกล่าวได้ย้ายออกไปนั้น ทางปกครองโดยทางจังหวัด มอบอำนาจให้ท่านนายอำเภอโดยตำแหน่ง ซึ่งทาง ทม.แม่เหียะ ก็จะทำหนังสือแจ้งไปทางอำเภอเมืองเชียงใหม่อีกครั้ง เพราะกระบวนการทางกฏหมายที่ชาวบ้านฟ้องร้องเรียกคืนที่ดินดังกล่าวนั้นเสร็จสิ้นแล้ว ชาวบ้านที่ฟ้องร้องชนะคดีตามคำสั่งศาลที่ผ่านมา ทาง ทม.เมืองแม่เหียะก็จะร่วมกับทางอำเภอเมืองเชียงใหม่หาแนวทางสรุปปัญหานี้ไปด้วยกันต่อไป

สรุปปัญาดังกล่าว คือ มีปัญหามานานประมาณ 50 ปีแล้ว จากที่เจ้าหน้าที่รัฐโดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดตั้ง สนง.เกษตรพื้นที่สูง ในที่ดินทุ่งเลี้ยงสัตว์บ้านสันพระนอน ก่อนนั้นเป็นแปลงนาปลูกข้าวปลูกพืชชนิดต่างๆ กรมส่งเสริมการเกษตรมาเป็นพี่เลี้ยงให้ความรู้กับชาวบ้าน จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดในครั้งนั้น มีคำสั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรใช้ประโยชน์ในที่ดินที่มีปัญหานี้ ต่อมากรมส่งเสริมฯ มีการสร้างอาคารสำนักงาน แต่กระทำไปโดยมิได้ดำเนินการขอใช้และขอถอนสภาพจากที่ดินสาธารณประโยชน์แต่อย่างใด มีเพียงหนังสือสั่งการของผู้ว่าราชการเท่านั้น จึงไม่ได้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมาย ถือว่า เป็นการครอบครองใช้ประโยชน์โดยไม่ถูกต้องในพื้นที่กว่า 7 ไร่ ดังกล่าวมาเป็นระยะเวลานาน

ต่อมาในข้อกฎหมาย นายเศวต เวียนทอง ก่อนที่จะมารับตำแหน่ง รองนายก ทม.แม่เหียะ เป็นทนายความให้ชาวบ้านผู้ฟ้องคดีและเป็นชาวบ้านในพื้นที่ ดำนินการฟ้องร้องต่อศาลปกครอง ขอให้กรมส่งเสริมการเกษตร ย้ายออกจากพื้นที่ จนเมื่อวันที่ 12 ต.ค.2554 ศาลปกครองได้มีคำพิพากษา ว่า กรมสงเสริมการเกษตรเข้ามาครอบครองที่ดินดังกล่าวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้กรมสงเสริมดำเนินการขอใช้และขอถอนสภาพที่ดินดังกล่าวภายใน 365 วันนับจากที่มีคำพิพากษา ต่อมา พ.ศ.2562 กรมส่งเสริมการเกษตร ยื่นคำขอไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอถอนสภาพให้เป็นของกรมส่งเสริมการเกษตร ทางจังหวัดได้ตั้งกรรมการระดับจังหวัดพิจารณาแล้ว สรุป ไม่เห็นชอบให้กรมส่งเสริมการเกษตรใช้ และทาง ทม.แม่เหียะ ก็เปิดรับฟังความเห็นของประชาชน สรุป ชาวบ้านก็ไม่ให้กรมส่งเสริมการเกษตรใช้ประโยชน์เช่นกัน กรมส่งเสริมการเกษตรได้อุธรณ์คำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ไปที่กระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ก็ลงลงนาม ยกอุธรณ์ วันที่ 7 พ.ค.2564 เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

ล่าสุด กรมสงเสริมการเกษตรไม่เห็นด้วยกับการที่ รมว.มหาดไทย ยกอุธรณ์ ได้เสนอข้อพิพาทดังกล่าวไปยังสำนักงานอัยการสูงสุดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพิจารณาชี้ขาดการยุติข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐบาลและการดำเนินคดี พ.ศ.2561 ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี ซึ่งกรณีล่าสุด ดังกล่าวนี้ เป็นความกังวลของชาวบ้านที่ไม่สบายในแสดงความเห็นการเสวนาครั้งนี้ด้วย

ด้านนายเศวต เวียนทอง รองนายก ทม.เมืองแม่เหียะ กล่าวปิดการประชุม ว่า วัตถุประสงค์การเสวนาวันนี้ ต้องการให้ประชาชนหรือตัวแทนชาวบ้านใน ต.แม่เหียะ ร่วมทั้งนักวิชการ จนท.ที่ดิน ทนาย และน่าจะมีตัวแทนอำเภอเมืองเชียงใหม่มาด้วย(แต่ไม่มา) ซึ่งที่ดินทุ่งเลี้ยงสัตว์บ้านสันพระนอน เป็นที่ นสล.เป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน แต่เมื่อกรมเสริมการเกษตรมาใช้โดยผิดกฎหมาย และเรื่องที่ฟ้องร้องก็จบไปแล้ว ต่อจากนั้นขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ จากที่มติ สภา ทม.แม่เหียะ ที่รับฟังความเห็นชาวบ้านก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งประกอบการขอ เพื่อส่งต่อถึงอำเภอ เพื่อพิจารณาโซนนิ่งที่ขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ มติดังกล่าว กรมเสริมการเกษตรก็ไม่เหมาะสมที่จะใช้ประโยชน์ได้เพราะถือว่าได้เข้ามาใช้ประโยชน์โดยผิดกฎหมายมาตลอด นายเศวต เวียนทอง รองนายก ทม.เมืองแม่เหียะ กล่าวปิดการประชุมและกล่าวสรุป ว่า การทำทุกอย่างก็ทำเพื่อพี่น้องประชาชนทุกคนในเมืองแม่เหียะ.