ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ ผู้บัญชาการศูนย์ปฎิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนเหนือ ตรวจเยี่ยมกำลังพล ห้วงเทศกาลปีใหม่

เชียงใหม่ ผู้บัญชาการศูนย์ปฎิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนเหนือ ตรวจเยี่ยมกำลังพล ห้วงเทศกาลปีใหม่

2 มกราคม 2022
467   0

Spread the love

ผู้บัญชาการศูนย์ปฎิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนเหนือ ( ผบ.ศป.บส.ขน.) ตรวจเยี่ยมกำลังพล ห้วงเทศกาลปีใหม่

พลโท บุญยืน อินกว่าง ผู้บัญชาการศูนย์ปฎิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ และคณะฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยมกำลังพลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในการปฎิบัติงาน โดยเน้นย้ำการปฎิบัติงานตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ,การขับเคลื่อนการปฎิบัติงานการแก้ไขปัญหายาเสพติด ,มาตรการ การป้องกันโรคระบาด (โควิด-19 )

จากนั้นได้มอบของขวัญปีใหม่ให้กับกำลังพล ณ กองบังคับการควบคุม ศูนย์ปฎิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือที่ 1, 2 และ ชุดปฎิบัติการพลเรือนที่1 พร้อมทั้งมอบผ้าห่มและเสื้อกันหนาว เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ยากไร้ในพื้นที่ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด (โควิด – 19) ณ บ้านแม่สลัก ตำบลห้วยชมภู อำเภอเเมือง จังหวัด.เชียงราย และ บ้านห้วยจะค่าน ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่