ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ สมาคมนักข่าวเชียงใหม่ มอบโล่รางวัลเกียรติคุณ ให้กับนักข่าวดีเด่นในด้านต่างๆ

เชียงใหม่ สมาคมนักข่าวเชียงใหม่ มอบโล่รางวัลเกียรติคุณ ให้กับนักข่าวดีเด่นในด้านต่างๆ

5 มีนาคม 2022
448   0

Spread the love

สมาคมนักข่าวเชียงใหม่ มอบโล่รางวัลเกียรติคุณ ให้กับนักข่าวดีเด่นในด้านต่างๆ และหัวหน้าส่วนราชการ รวมทั้งมอบใบประกาศนียบัตรให้กับภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุน ในวันนักข่าวประจำปี 2565

ที่ห้องพวงเเสด โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ สมาคมนักข่าวเชียงใหม่ ร่วมกับชมรมข่าวภูมิภาคแห่งประเทศไทย และชมรมบรรณาธิการภาคเหนือ จัดงานวันนักข่าวประจำปี 2565 พร้อมมอบโล่รางวัลเกียรติคุณ ให้กับนักข่าวดีเด่น ในด้านต่างๆ ที่ทำหน้าที่นำข้อมูลข่าวสาร และเหตุการณ์ต่างๆ เป็นเสมือนกระจกเงาสะท้อนสังคม นำเสนอสู่ประชาชน รวมทั้งมอบโล่รางวัลเกียรติคุณ ให้กับหัวหน้าส่วนราชการ ที่มีผลงานในการทำงานตลอดทั้งปีที่ผ่านมา ทั้งตำรวจ ทหาร สถาบันการศึกษา และมอบใบประกาศนียบัตร ให้กับภาคเอกชน ที่ให้การสนับสนุนโดยมีนาย วรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน มีนาย กฤษฏ์กมล สิริโชคไพศาล นายกสมาคมนักข่าวเชียงใหม่ กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ เป็นไปตาม มาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ในด้านการป้องกันและควบคุมโรค

สำหรับสื่อมวลชนที่ได้รับโล่รางวัลประจำปีนี้ มีทั้งสื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และสื่อออนไลน์ สำหรับสื่อโทรทัศน์ นางสาว รุจิภรณ์ เตจ๊ะ สถานีโทรทัศน์เอ็นบีทีจังหวัดเชียงใหม่ นายยศสรัล ดาวเรือง สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 เอชดี นาย นพนิวัตร ไกรฤกษ์ จากท็อปนิวทีวี และนายศุภชัย กัลปสันติ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ นายนิมิต โปทา จากสื่อไทเกอร์นิวส์