แหล่งท่องเที่ยว » เชียงใหม่ เปิดจุดเช็คอินแห่งใหม่ ใกล้เมือง เปิดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ บ้านท่าร้องขี้ควาย เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

เชียงใหม่ เปิดจุดเช็คอินแห่งใหม่ ใกล้เมือง เปิดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ บ้านท่าร้องขี้ควาย เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

17 มีนาคม 2022
1684   0

Spread the love

จุดเช็คอินแห่งใหม่ ใกล้เมือง เปิดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ บ้านท่าร้องขี้ควาย เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ในตัวเมืองเชียงใหม่ นั่งกินก๋วยเตี๋ยว ขนมจีน และ ส้มตำ นั่งห้อยขา ชมวิวทิวทัศน์แม่น้ำปิง ส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับประชาชน
ที่ศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 3 บ้านท่าร้องขี้ควาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ เปิดงานเทศกาลท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เส้นทางการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการสร้างงานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก เพื่อพัฒนาความร่วมมือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ เพื่อขยายพื้นที่การท่องเที่ยว จากพื้นที่เมืองเก่าเชียงใหม่ ไปยังแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่ตำบลสันผีเสื้อ อยู่ติดกับลำน้ำปิง มีแหล่งท่องเที่ยว ทั้งทางบกและทางน้ำดูวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ริมสองฝั่งแม่น้ำปิงทางเรือ ไปยังแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ บริเวณศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านท่าร้องขี้ควาย ที่มีพื้นที่กว้างขวาง มีร้านอาหาร ร้านก๋วยเตี๋ยว ขนมจีน ต้มตำ ให้นั่งรับประทานห้อยขา พร้อมชมทิวทัศน์แม่น้ำปิง แปลงพืชผักสวนครัว แปลงไม้ดอกที่สวยงาม เป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยว และเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่