ข่าวทั่วไทย » ลำพูน จ.ลำพูน เตรียมจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ วิถีถิ่น วิถีวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนา

ลำพูน จ.ลำพูน เตรียมจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ วิถีถิ่น วิถีวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนา

8 เมษายน 2022
695   0

Spread the love

จ.ลำพูน เตรียมจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ วิถีถิ่น วิถีวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนา อนุรักษ์สืบสานวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมชาติพันธุ์

ที่ ห้องจามจุรี 1 โรงแรมเดอะแกรนด์จามจุรี รีสอร์ท ลำพูน นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน พร้อมด้วย นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน, นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน, นายพงษ์เทพ มนัสตรง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน และ นายวรวุฒิ ดอกแก้วนาค ประธานเครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อประธานเครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน ร่วมแถลงข่าวงานประเพณีและวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ จังหวัดลำพูน “วิถีถิ่น วิถีวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนา ลำพูน” โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 เมษายน ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์แสดงสินค้าโอทอป สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน มีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน รวมถึงสื่อมวลชน ให้ความสนใจและร่วมงาน เป็นจำนวนมาก

สำหรับการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ในจังหวัดลำพูน “วิถีถิ่น วิถีวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนา ลำพูน” ถือเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี รวมทั้งมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์ทั้ง 5 กลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่จังหวัดลำพูน ได้แก่ กลุ่มชาติพันธุ์ไทยอง กลุ่มชาติพันธุ์ไทยวนหรือคนเมือง กลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อ กลุ่มชาติพันธุ์มอญ และกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ให้เป็นที่รับรู้และเข้าใจแก่สาธารณชนทั่วไป ทั้งในกลุ่มเด็ก เยาวชน รวมถึงประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งจะเป็นการช่วยสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ ผ่านกระบวนการสร้างการรับรู้ให้เป็นที่รู้จัก และกระบวนการ สร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นกับสาธารณชนทั่วไป เมื่อมีผู้รู้จักและเข้าใจ ก็จะช่วยรักษาวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้ ให้คงอยู่ได้สืบไปได้

โดยภายในงาน นอกจากจะมีการสร้างสรรค์เมนูอาหารเพื่อสุขภาพและสินค้าชุมชน การออกร้านค้าผลิตภัณฑ์ของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่จังหวัดลำพูนกว่า 30 ร้านค้า การจำหน่ายสินค้าทำมือ งานหัตถกรรมและอาหารพื้นถิ่นของชาติพันธุ์ การจัดนิทรรศการผ้าทอสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นิทรรศการการแสดงอัตลักษณ์และแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ การแสดงมหกรรมเดินแบบแฟชั่นโชว์ผ้าชาติพันธุ์ การเดินขบวนแห่ ร่วมสัมผัสกับประเพณีวัฒนธรรม ความเชื่อ ภูมิปัญญาของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ ลิ้มรสอาหารของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์

ภายในโซนบ้านกลุ่มชาติพันธุ์จำลอง มีการละเล่นงานประเพณี จำลองการจำหน่ายและสาธิตอาหาร งานหัตถกรรม ภูมิปัญญา ความเชื่อ สับเปลี่ยนกันในแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ ให้มีความตื่นเต้นและน่าประทับใจ รวมถึง โซนลานขันโตกและเวทีกลางแจ้ง ที่สามารถชมการแสดงที่จะมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาแสดงเป็นช่วง สลับกับเสียงดนตรีเคล้าคลอกับบรรยากาศในงานตลอดงาน เป็นการแสดง แสง สี เสียง อย่างสุดประทับใจ ประกอบกับการรับประทานอาหารแบบขันโตก ที่จะได้นำอาหารมาเสิร์ฟเป็นแบบพื้นถิ่น และอาหารกลุ่มชาติพันธุ์ โดยไม่ซ้ำในแต่ละวัน ซึ่งกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ ถือเป็นกระบวนการหนึ่ง ที่จะช่วยอนุรักษ์และสืบสานวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ ในพื้นที่จังหวัดลำพูน