ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ชาวบ้านสร้างฝายชะลอน้ำบริเวณป่าต้นน้ำขุนแม่กวง

เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ชาวบ้านสร้างฝายชะลอน้ำบริเวณป่าต้นน้ำขุนแม่กวง

26 เมษายน 2022
872   0

Spread the love

จ.เชียงใหม่ ชาวบ้านสร้างฝายชะลอน้ำบริเวณป่าต้นน้ำขุนแม่กวง บ้านดงป่าก่อ และบ้านโพธิ์ทองเจริญ อ.ดอยสะเก็ด


พันเอก ธีระ ผดุงสุนทร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน เปิดโครงการสร้างฝายสายน้ำแห่งชีวิต ตามแนวพระราชดำริ บ้านโพธิ์ทองเจริญ – บ้านดงป่าก่อ หมู่ 2 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ บริเวณป่าต้นน้ำขุนแม่กวง จากการประสานงานโดย นางสาวโสรัตยา บัวชุม กำนันตำบลเชิงดอย ร่วมกับอำเภอดอยสะเก็ด ทต.เชิงดอย ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเชิงดอย นายบุญเลิศ คำคล้อง ผู้ใหญ่บ้านโพธิ์ทองเจริญ ต.เชิงดอย ร่วมกับ กลุ่มพี่น้องจิตอาสาชาติพันธุ์ เเละอาสากิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 33 อ.ดอยสะเก็ดและ(ทสปช)ไทยอาสาป้องกันชาติ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน สภ.ดอยสะเก็ด ปศุสัตว์อำเภอดอยสะเก็ด พัฒนาการอำเภอดอยสะเก็ด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอยสะเก็ด เจ้าหน้าที่ทหารชุดปฏิบัติการผาลาด หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.9 สถานีควบคุมไฟป่าห้วยฮ้องไคร้ อุทยานแม่ตะไคร้ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และชาวบ้านในพื้นที่ ต.เชิงดอย ร่วมกันทำฝายแม้วชะลอน้ำ บริเวณลำห้วยฮ่องฮัก ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำขุนแม่กวงที่ไหลผ่านหมู่บ้านดงป่าก่อ


การสร้างฝายดังกล่าวเพื่อชะลอการไหลของน้ำในฤดูน้ำหลาก สร้างความชุ่มชื้นในชั้นผิวดิน สร้างระบบควบคุมไฟป่า และยังเป็นป่าเปียก เป็นแนวป้องกันไฟป่า และยังเป็นแหล่งกักเก็บน้ำ สำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภค กว่า 100 ครอบครัว โดยชาวบ้านใช้ท่อพีวีซี ขนาดใหญ่ต่อจากลำห้วยนำไปใช้เป็นน้ำประปาหมู่บ้าน และใช้กักเก็บในถังกัก สำรองเพื่อไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ว และชาวบ้านในพื้นที่สัญญาว่าจะช่วยกันรักษาดูแล


นอกจากนั้นยังช่วยกันกำจัดวัชพืช นำมาใส่ในเสวียน ทำเป็นเป็นปุ๋ยบำรุงดิน และยังร่วมกันปลูกไม้ผล บริเวณป่าต้นน้ำ ให้เกิดความร่มรื่น และยังสามารถรับประทานได้ ในอนาคต