ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ รองแม่ทัพภาคที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจการแก้ไขปัญหาไฟป่า ฉก.ม.4

เชียงใหม่ รองแม่ทัพภาคที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจการแก้ไขปัญหาไฟป่า ฉก.ม.4

3 เมษายน 2020
688   0

Spread the love

รองแม่ทัพภาคที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจการแก้ไขปัญหาไฟป่า ฉก.ม.4 เน้นการป้องปรามคนเผาป่า ตามนโยบายรัฐบาลไม่ให้บุคคลเข้าไปใช้ประโยชน์หรือบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

พล.ต.จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วย พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง และคณะ ตรวจพื้นที่และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ณ ห้องประชุม บก.ฉก.ม.4 ค่ายพิชิตปรีชากร อ.เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

รองแม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า ขอให้หน่วยสำรวจและเก็บข้อมูลอ่างเก็บน้ำในพื้นที่เพื่อใช้ในการดับไฟป่า โดยให้คำนวนจากความกว้างความยาวและความลึกของอ่างเก็บน้ำ (กว้าง 50 ม. x ยาว 50 ม. x ลึก 5 ม.) และกำหนดทิศทางการเข้าไปตักน้ำของ ฮ.ลำเลียงทั่วไป (MI – 17) โดยให้มีหน่วยงานภาคพื้นดินคอยช่วยสนับสนุนภารกิจ นอกจากนี้ให้ใช้มาตรการในการป้องปรามผู้กระทำผิด (คนเผาป่า) ตามนโยบายของรัฐบาลที่ห้ามไม่ให้บุคคลเข้าไปใช้ประโยชน์หรือบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลข่าวสารกลุ่มบุคคลที่เข้าข่ายว่าเป็นผู้กระทำผิดในการลักลอบเผาป่าจากบุคคลในพื้นที่

ทั้งนี้ฝากหน่วยงานของรัฐและประชาชนในพื้นที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ของตนเองให้ได้ อย่าให้มีไฟป่าเกิดขึ้นและให้เฝ้าระวังประชาชนบางส่วนที่เดินทางกลับมาจาก กทม.ซึ่งอาจมีกลุ่มบุคคลเข้าไปรับจ้างเผาป่าเพื่อเป็นการหารายได้ นอกจากนี้ ให้หน่วยประสานกับ ร.7 พัน.2 ในการตรวจสอบข้อมูลกำลังพลทหารกองประจำการที่มีภูมิลำเนา หรือมีเครือญาติอยู่ในพื้นที่เพื่อดำเนินการด้านการข่าวให้หน่วย

อย่างไรก็ตามเน้นย้ำกำลังพลที่ออกไปปฏิบัติภารกิจในการดับไฟป่า เพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติ พื้นที่ที่มีความเสี่ยงอันตรายให้หลีกเลี่ยง และคำนึงถึงความปลอดภัยของกำลังพลเป็นหลัก