ข่าวทั่วไทย » ลำพูน สภ.นิคมอุตสาหกรรมลำพูน ซ้อมระบบเชื่อมโยงสัญญาณรับส่งข้อมูลสู่ศูนย์ปฏิบัติการCCOC ภายใต้โครงการ Smart Safety Zone 4.0 ระยะที่ 2

ลำพูน สภ.นิคมอุตสาหกรรมลำพูน ซ้อมระบบเชื่อมโยงสัญญาณรับส่งข้อมูลสู่ศูนย์ปฏิบัติการCCOC ภายใต้โครงการ Smart Safety Zone 4.0 ระยะที่ 2

27 กรกฎาคม 2022
475   0

Spread the love

สภ.นิคมอุตสาหกรรมลำพูน ซ้อมระบบเชื่อมโยงสัญญาณรับส่งข้อมูลสู่ศูนย์ปฏิบัติการCCOC เพื่อเตรียมความพร้อมกรณีมีการแจ้งเหตุฉุกเฉิน ภายใต้โครงการ Smart Safety Zone 4.0 ระยะที่ 2

วันที่ 26 ก.ค.65 ที่ศูนย์ปฏิบัติการสั่งการและควบคุม (Command and Control Operation Center : CCOC) สภ.นิคมอุตสาหกรรมลำพูน พ.ต.อ.วีรชาติ ระตะเจริญ ผกก.สภ.นิคมอุสาหกรรม จว.ลำพูน พร้อมด้วย พ.ต.ท.สหพร เอียการนา รองผกก.( ป ) หัวหน้างานป้องกันปราบปราม สภ.นิคม และเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ Smart Safety Zone 4.0 ระยะที่ 2 ของสภ.นิคมอุตสาหกรรรทจังหวัดลำพูน

ร่วมกันปฏิบัติการซักซ้อมแระสานการทำงาน และทดสอบระบบการเชื่อมโยงสัญญาณผนวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการรับแจ้งเหตุฉุกเฉินทั้งภาพและเสียง จากจุดพื้นที่ชุมชนนำร่อง แจ้งข้อมูลมายังห้อง CCOC ที่มีเจ้าหน้าที่และเครื่องมือเทคโนโลยีสื่อสาร เฝ้าประจำศูนย์อยู่ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมที่จะสั่งการประสานเจ้าหน้าที่ชุดเคลื่อนที่เร็ว ที่อยู่ใกล้เคียงให้เข้าถึงจุดเกิดเหตุได้อย่างทันท่วงที อีกทั้งยังได้มีการเชื่อมโยงกล้องวงจรปิดไปยังอุปกรณ์เคลื่อนที่ โทรศัพท์มือถือของเจ้าหน้าที่โดยตรง ซึ่งสามารถตรวจตราความสงบเรียบร้อย ในพื้นที่ Safety Zone ได้อย่างทั่วถึง

นอกจากนี้ ยังมีการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจถึงขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินโครงการ ฯ ให้กับประชาชน รวมถึงการสร้าง LINE official account กลุ่มเครือข่ายตาสับปะรด และกลุ่มเครือข่ายอื่นๆ เพื่อบูรณาการร่วมกันระหว่างภาคประชาชนและเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการประสานการทำงานด้านการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน.