ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ ชาวเชียงใหม่แห่ลงทะเบียนคนจน กันอย่างต่อเนื่องวันแรกเป็นไปอย่างคึกคัก(คลิป)

เชียงใหม่ ชาวเชียงใหม่แห่ลงทะเบียนคนจน กันอย่างต่อเนื่องวันแรกเป็นไปอย่างคึกคัก(คลิป)

5 กันยายน 2022
319   0

Spread the love

ชาวเชียงใหม่แห่ลงทะเบียนคนจน กันอย่างต่อเนื่องวันแรกเป็นไปอย่างคึกคัก คนโสดใช้เวลา 5 นาที ส่วนคนที่มีครอบครัวใช้เวลาไม่เกิน 15 นาที


นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดกิจกรรมการลงทะเบียนคนจน เป็นวันแรก หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บริเวณหอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเจ้าหน้าที่ธนาคาร ธกส.ธนาคารกรุงไทย และธนาคารออมสิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียน ส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อยและผู้สูงวัย ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่รอบแรกที่ผ่านมา มีประชาชนทั้ง 25 อำเภอ มาลงทะเบียนจำนวน 390,335 คน เฉพาะอำเภอเมืองเชียงใหม่ มีจำนวน 27,556 คน ทั้งนี้ประชาชนส่วนใหญ่ พึ่งพอใจใช้เวลาไม่นาน โดยคนโสดใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที ส่วนคนที่มีครอบครัวใช้เวลาไม่เกิน 15 นาที

นายวรณาญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่าครั้งนี้ให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน ประกาศเสียงตามสาย และมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก เชื่อว่าจะมีประชาชน มาลงทะเบียนจะมีเพิ่มมากขึ้น ส่วนพื้นที่ห่างไกลบนดอยสูง ที่ประชาชนอาจไม่สะดวกลงมา บริเวณที่ทำการอำเภอ ก็จะมีการเพิ่มจุด ให้รถโมบายและเจ้าหน้าที่ เข้าไปอำนวยความสะดวกถึงหมู่บ้าน