ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ ธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบวิกตฤโควิด-19 ถึงบ้าน จำนวน 500 ชุด

เชียงใหม่ ธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบวิกตฤโควิด-19 ถึงบ้าน จำนวน 500 ชุด

12 เมษายน 2020
763   0

Spread the love

ธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบวิกตฤโควิด-19 นำข้าวสาร อาหารแห้ง และของใช้จำเป็นไปมอบให้ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนตามชุมชนต่างๆ ในตัวเมืองเชียงใหม่รวม 29 ชุมชน กว่า 500 ชุด โดยชาวบ้านไม่ต้องออกมาเข้าแถวเข้าคิวรอ เป็นการลดความเสี่ยงการเแพร่ระบาดของไวรัส

นายภาณุพงค์ วีรตันตยาภรณ์ ,นายชาลี ฟองมณี และนายปรัชญา สุทธิพันธ์ เดินทางไปมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค ของใช้ที่จำเป็นจำนวนกว่า 500 ชุด นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนให้กำลังใจในการต่อสู้วิกฤตไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ชุมชนในแขวงกาวิละ , ชุมชนรถไฟ ,ชุมชนบ้านใหม่ ,ชุมชนท่าสะต๋อย ,ชุมชนวัดเกต ,ชุมชนการเคหะหนองหอย รวม 29 ชุมชน ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่มีรายได้ ไม่มีงานทำต่อหลังจากประกาศปิดเมืองโดยเฉพาะคนหาเช้ากินค่ำ คนทำงานรายวัน คนว่างงาน โดยนำไปส่งมอบให้กับประชาชนถึงประตูบ้านเพื่อไม่ให้มายืนรอเกิดผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไว้รัสโควิด -19 เพื่อให้เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน


นายภาณุพงค์ วีรตันตยาภรณ์ เผยว่าในครั้งมีประชาชนได้รับความเดือนร้อนขาดเครื่องอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะผู้สูงอายุและเด็ก จึงได้รวมบรวมข้าวสารอาหารแห้งต่างๆ น้ำ นม มาม่า และ ขนม จัดเป็นชุดเพื่อนไปมอบให้ถึงประตูบ้าน ซึ่งการแจกครั้งจะเน้นผู้ที่เดือนร้อนโดยไม่ต้องออกมายืนรอนานโดยเฉพาะผู้สูงอายุ ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางออกมา เพราะสภาพอากาศร้อน จึงใช้วิธีเดินเคาะประตูบ้านจะได้บ้านละ 1 ชุด เพื่อบรรเทาในห้วง 2-3 วันนี้