แหล่งท่องเที่ยว » เชียงใหม่ ชวนเที่ยวสักการะพระเจ้าทันใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดสันมะเกี๋ยง

เชียงใหม่ ชวนเที่ยวสักการะพระเจ้าทันใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดสันมะเกี๋ยง

20 กรกฎาคม 2020
1682   0

Spread the love

เชิญชวนสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดสันมะเกี๋ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวัดเล็กๆ ติดชายขอบอำเภอดอยสะเก็ดและอำเภอสันกำแพง กราบไหว้ขอพรพระเจ้าทันใจ 2 ปี และขอพรจากองค์ท้าวเทพสุวรรณหน้าเทพ องค์ท้าวเทพสุวรรณเหยีบยราหู และหลวงปู่สรวง เทวดาเดินดิน

พระครูปลัดทวีวัฒน์ อินฺทวณฺโณ ที่ปรึกษาเจ้าอาวาสวัดสันมะเกี๋ยง และในฐานะผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง เจริญพรว่า วัดสันมะเกี๋ยง ตำบลสำราษราษฏร์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2538 จนถึงปัจจุบันมีอายุครบ 25 ปี แต่เดิมหมู่บ้านสันมะเกี๋ยงไม่มีวัดในหมู่บ้าน เมื่อมีงานบุญชาวบ้านสันมะเกี๋ยงก็จะไปทำบุญในวัดต่างหมู่บ้าน การเดินทางก็ลำบาก ชาวบ้านจึงอยากจะมีวัดในหมู่บ้านจะได้ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศานา วัดสันมะเกี๋ยงก่อตั้งขึ้นจากชาวบ้านร่วมใจกัน ระยะแรกวัดสันมะเกี๋ยงเป็นเพียงสำนักสงฆ์ จากนั้นมาชาวบ้านได้ร่วมกันทอดผ้าป่า ทอดกระทิน เพื่อซื้อที่ดินจำนวน 2 ไร่ สร้างเป็นสำนักสงฆ์ ซื่อว่าสำนักสงฆ์สันมะเกี๋ยง ต่อมาก็มีการพัฒนาไปเรื่อยๆ จนมาถึงปี พ.ศ.2552 อาตมาภาพได้มาจำพรรษาที่วัดสันมะเกี๋ยงแห่งนี้ ก็จึงได้เริ่มพัฒนาสร้างเสนาสนะ บูรณะปรับปรุง สร้างเจดีย์ วัดสันมะเกี๋ยงใหม่เจริญรุ่งเรือง


วัดสันมะเกี๋ยงสมัยก่อนเป็นวัดร้าง ไม่ใช่ที่ตั้งวัดปัจจุบันนี้ วัดเดิมจะเป็นพื้นที่ถัดไปจากวัดแห่งนี้ 1 แปลง แต่ก็ไม่สามารถจะไปเอาวัดร้างคืนมาได้เพราะออกโฉนดโดยเอกชนทับพื้นที่ไปแล้ว ไม่สามารถจะไปยื่นฟ้องหรือเรียกร้องกลับคืนมาได้ จะเรียกร้องคืนก็ต้องใช้เวลา ชาวบ้านจึงได้ตัดสินใจที่จะซื้อที่ดินข้างเคียงก็คือวัดสันมะเกี๋ยงในปัจจุบันนี้ วัดสันมเกี๋ยงสร้างขึ้นมาแล้ว 25 ปี แต่ก่อนไม่เคยมีใครรู้จักวัดสันมะเกี๋ยง วัดสันมะเกี๋ยงเป็นวัดในชุมชนเล็กๆ เป็นวัดชายขอบติดกับอำเภอดอยสะเก็ดและอำเภอสันกำแพง ชาวบ้านมีอาชีพทำไร่ทำนา ไม่มีฐานะมากนัก แต่เมื่ออาตมาภาพได้เขามาพัฒนา เข้ามาอยู่วัดแห่งนี้ ก็เริ่มเป็นที่รู้จักของศรัทธาชาวบ้านศรัทธาประชาชนทั่วทุกสารทิศเริ่มมารู้จัก เริ่มมาทำนุบำรุงสร้างวัดสันมะเกี๋ยงแห่งนี้ขึ้นมา


สำหรับเสนาสนะ ที่สำคัญของวัดสันมะเกี๋ยงที่เป็นจุดเด่นก็จะเห็นเป็น “พระเจ้าทันใจ” ที่ใช้เวลาสร้าง 2 ปี พระเจ้าทันใจตามหลักจะใช้เวลาสร้างไม่เกิน 24 ชั่วโมง ที่เรียกว่าสร้าง 2 ปี ไม่ใช่สร้างระยะเวลานาน 2 ปี แต่เป็นการสร้างขึ้นวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และเสร็จวันที่ 1 มกราคม 2561 เวลา 01.00 น. จึงเรียกกันว่า “พระเจ้าทันใจ 2 ปี” เป็นที่สักการะของชาวบ้าน มาขอพร ทำบุญ ที่วัดสันมะเก๋ยงแห่งนี้

นอกจากนั้นยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดสันมะเกี๋ยงที่สำคัญอีกไม่ว่าจะเป็น “องค์ท้าวเทพสุวรรณหน้าเทพ” หรือองค์ท้าวเทพสุวรรณหน้าพรหม ปางประทานพร ซึ่งเกิดนิมิตเกิดอัศจรรย์หลายๆ อย่าง บรรดาญาตโยมได้รู้เห็นด้วยตนเอง จึงมีการสร้างถวายเป็นพุทธบูชา พุทรานุสสติ หรือท้าวเทพสุวรรณปางเหยียบราหู สามารถแก้ดวง แก้สิ่งไม่ดีตามคติความเชื่อ และจะมีหลวงปู่สรวง เทวดาเดินดิน ที่สามารถมาขอพร ก็จะพระทานพรตามความเชื่อของพระพุทธศาสนา มีพญานาคราชที่ญาติโยมมาสร้างถวาย ตามหลักความเชื่อที่ได้ประสบพบเจอมาต่างๆ นาๆ ทั้งหมดเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คร่าวๆ ที่มีอยู่ในวัดสันมะเกี๋ยงแห่งนี้ จึงอยากฝากเชิญชวนศรัทธาญาติโยมเดินทางมาเที่ยวและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดสันมะเกี๋ยงได้ทุกๆ วัน